top of page

ประกาศการลดรอบสอบ SAT จาก Collegeboard


ปุกาด ปุกาด ถึงนักเรียนพี่ที่จะสอบ SAT ปีนี้และปีต่อๆไป Collegeboard ลดรอบสอบSATหายไปเยอะเลย (บางรอบเหลือแค่ Subject Tests)

สำหรับ SAT เหลือแค่รอบพฤษภา, ตุลา, ธันวา ของปีนี้ (รอบ June, November, January หายไป)

อีกทีคือมีนาและพฤษภาปีหน้า

วางแผนการสอบและสมัครให้ไวนะจ้ะ พลาดรอบไหนไปชีวิตอาจพลิกผัน ใครสมัครไม่เป็นมาเจอกันที่สถาบันเดี๋ยวช่วยสมัครให้


Recent Posts

bottom of page