InterBoosters

@ Siam soi 6

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us

Don't use animals as insults!

May 8, 2017

 

พี่ชอบคนทำอะไร lame ๆ แบบไม่อายใครแบบคนในวิดิโอ 5555 

 

เพลงนี้สอนว่าอย่าใช้ชื่อสัตว์ด่าคนประเภทต่างๆ เราจะได้เรียนรู้ว่าฝรั่งเรียกคนประเภทต่างๆว่าอะไรบ้าง

 

เช่น

cow มักใช้เรียก (ในทางไม่ดี) ผู้หญิงอ้วน ตัวใหญ่ หรือนมใหญ่เหมือนแม่วัว -- chow (อ่านว่า ชาว)ในเพลงแปลว่า อาหาร

chicken ใช้เรียกคนขี้ขลาด (ต้องรู้จัก เคยออกสอบด้วย)

rat มักใช้เรียกคนที่หักหลังคนอื่น หรือขี้ฟ้อง 

snake ก็เหมือนกัน ใช้เรียกคนร้ายๆ หักหลังคนอื่น ลอบกัด

dog ใช้เรียกผู้ชายหมาๆ หรือ dawg ใช้เรียกเพื่อนสนิทก้ได้ (นึกถึงคนดำพูด Heyyy dawggg)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square