ดื้อเงียบ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ..?


Passive = เฉยๆ ไม่ทำอะไร

aggressive = รุนแรง

ฉะนั้น passive-agressive จึงแปลว่า ดื้อเงียบ (รุนแรงแบบไม่ทำอะไรคนอื่น หงุดหงิดแต่ไม่พูด)

ดูในคลิปจะเห็นชัดเจนว่า passiave-aggressive คืออะไร

และวิธีแก้ก้คือ พูดออกมาตรงๆ ใช้เหตุผล ไรงี้


Recent Posts

InterBoosters

@ Chidlom

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us