พักสมองด้วยคลิปเด็กกันสักนิส


..

ดูคลิปฝรั่งกันต่อไป เปิดดิกคำที่ไม่รู้จัก

วันนี้เสนอประโยคนี้

'my poop is my friend'

LOL


Recent Posts

InterBoosters

@ Chidlom

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us