top of page

cuckoo


.

.

.

brood parasites หรือพวกสัตว์ที่มีคำว่า cuckoo

คือพวกสัตว์กาฝาก

เอาลูกไปให้ตัวอื่นเลี้ยง (และลูกมันก็จะฆ่าลูก host ตายไปเรย)

ซึ่งเนื้อหาเอามาออกข้อสอบ SAT เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา

ดูสารคดีบ่อยๆ มักออกข้อสอบ

อันนี้สั้นๆ ได้ความรู้เร็วๆ

ประทับใจ species สุดท้าย ที่มีโค้ดลับระหว่างแม่ลูก แต่ละครอบครัวมีโค้ดไม่เหมือนกัน

วาว คูล


Recent Posts

bottom of page