“The Cornell method” : เทคนิคการอ่านและจดโน้ตอย่างมีประสิทธิภาพ จำแม่น กลับมาเช็คเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบ


บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งใจฟังอาจารย์ผู้สอนอย่างใจจดใจจ่อ จดทุกอย่างลงในสมุดโน้ต หรือ พิมพ์ทุกอย่างที่ได้ยินลงไปในคอมพิวเตอร์แลปทอป หรือไอแพด แล้วเซฟเก็บไว้ วิธีการนี้เรียกว่าเป็น Passive reading กล่าวคือเป็นการจดไปตามสิ่งที่ได้ยินมาเท่านั้น ไม่ได้ใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพในการตีความสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่แต่อย่างใด ซึ่งทำให้ผู้ฟังไม่มีส่วนร่วมคิดในสิ่งที่กำลังได้ยินเลย คือเหมือนการจดไปเรื่อยๆ ตามเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูเท่านั้นเอง การจดโน้ตแบบไม่มีหลักการดังกล่าวนี้ มักจะทำให้การกลับมาอ่าน หรือค้นหาคำตอบที่เราต้องการเป็นไปได้ยากลำบาก เนื่องจากเนื้อหาถูกเขียนไว้รวมๆกัน ไม่มีการแยกหัวข้อความรู้อย่างเป็นระบบ

การจดโน้ตด้วยมือนั้นได้รับการยอมรับเป็นวิธีที่ดีกว่าใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการเขียนต้องใช้เวลามากกว่าการพิมพ์ อีกทั้งก่อนที่เราจะเขียน เราต้องคิดก่อนว่าจะเขียนอย่างไร ในวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการจดโน้ตด้วยมือที่ได้ผลดี ชื่อว่า “The Cornell method” เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Cornell ซึ่งเป็นหนึ่งใน Ivy league ของสหรัฐอเมร