InterBoosters

@ Siam soi 6

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us

28 คำควรเลี่ยง ในข้อสอบการเขียน IELTS

March 9, 2019

             

 

               ข้อสอบส่วนการเขียน IELTS นั้นเป็นที่รับรู้กันว่าแต่ละคำศัพท์ที่ถูกจับวางในประโยคนั้นมีผลต่อคะแนนแทบทั้งสิ้น ในวันนี้ InterBoosters จึงขออาสามาแชร์ข้อควรระวัง ถึงคำศัพท์ที่ไม่ควรนำไปเขียนตอบในข้อสอบ IELTS

               เหตุผลที่ทำให้คำศัพท์เหล่านี้ ไม่ควรนำไปใช้เนื่องจาก ลักษณะของคำที่ไม่เป็นทางการมากจนเกินไป ไม่เหมาะกับการมาใช้ในงานเขียน นอกเสียจากว่า การขียนดังกล่าว เป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนที่สนิทกันพอสมควร คำศัพท์เหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

 

1. In a nutshell - เป็นการกล่าวนำก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนสรุป (in conclusion, to conclude) วลีดังกล่าวนี้ มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ มักใช้กันในวงงสนทนาของกลุ่มเพื่อน เช่น หากมีเพื่อนสอบบถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ยากลำบากที่คุณต้องเผชิญ คุณก็ตอบไปว่า “Well, in a nutshell …” ตามด้วยประโยคที่คุณต้องการตอบ เพื่อกล่าวถึงส่วนสรุปของสิ่งที่คุณถูกถาม

 

2. A couple of – มากมาย (several) แทนที่จะใช้ A couple of countries ให้ใช้ several countries แทน ในความหมาย หลากหลายประเทศ

 

3. Kind of , sort of – ประเภท หรือ ค่อนข้าง

เช่น  The finding were kind of significant ให้เปลี่ยนเป็น The finding were somewhat significant/significantly to some degree. ข้อค้นพบนั้นค่อนข้างมีนัยยะสำคัญ (ที่ไม่ควรมองข้าม)

 

4. Lots of / a lot of - มากมาย ให้ใช้ Many / much แทน เช่น Lots of kids >> Many children

 

5. Kids – เด็ก ให้ใช้ Children

 

6. You/your ตัวอย่างเช่น

Don’t : You can clearly see the result

Do : One can clearly see the result.

The result can clearly be seen.

คำศัพท์ย่อในชีวิตประจำวัน ( daily abbreviation )

 

7. A phone >> a telephone โทรศัพท์

 

8. A photo >> a photograph รูปถ่าย

 

9. A fridge >> a  refrigerator ตู้เย็น

 

10. info >> information ข้อมูล

 

11. a uni  >> a university มหาวิทยาลัย

 

12. a cop >> a policeman ตำรวจ

 

13. asap >> as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

14. คำปิดท้าย So on / ETC

Don’t : Public transport in London includes Tubes, buses, trains and so on/ etc.

Do : Public transport in London includes Tubes, buses and trains.

 

สำนวน, การแสดงออกแบบภาษาพูด ( colloquial expression ) ที่ควรหลีกเลี่ยง

การใช้สำนวนจะดีกับการพูดที่ไว้แสดงงวาทะศิลป์ แต่กับการเขียนแล้วสำนวนเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยง นอกเสียจากว่าไตร่ตรองมาอย่างแน่ใจแล้วว่าสำนวนั้นสามารถใส่ลงไปได้ และมีความถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท

 

15. At the end of the day - สุดท้ายแล้ว

Don’t :  At the end of the day, children should go to school rather than be taught at home.

Do : In conclusion / to conclude แทน at the end of the day.

 

16. To get out of hand – ซึ่งไม่สามารถถูกควบคุมอีกต่อไป (to be no longer in control)

 

17. Once in the blue moon -  ซึ่งหาได้ยาก เกิดขึ้นได้ยาก นานๆครั้ง

 

18. Since the dawn of time – ช่วงเวลาที่เหตุการณ์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น

 

หลีกเลี่ยงคำพื้นๆ เพื่อที่จะได้แสดงถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะมีผลต่อคะแนน IELTS นั่นเอง

 

19. get >> obtain/receive  ได้รับ

Don’t :  To get a job offer

Do : To receive a job offer

 

20. give >> provides/present ให้

Don’t :   This chapter gives an overview

Do : This chapter provides/presents an overview

 

21. So / very  มาก

Don’t :It is so/very important

Do : It is extremely important

Do : It is important

 

22. To show >> to illustrate/ demonstrate/ reveal แสดงถึง / แสดงให้เห็น

 

23. Bad แย่,ไม่ดี

Don’t : A bad result

Do : A poor/ negative result

 

24. Big ใหญ่

Don’t : A big sample

Do : A large/ sizable sample

 

กริยาวลีที่ควรเลี่ยง จริงอยู่ที่กริยาวลีแสดงถึงความชี่ยวชาญในการใช้ภาษา แต่ในข้อสอบการเขียน IELTS กริยาวลีถูกพิจารณาว่าไม่เป็นทางการ

 

25. Find out - พบ

Don’t : A couple of researchers found out a new way clarifying water

Do : Several researchers discovered a new way of clarifying water

 

26. Think about >> to consider – คิดทบทวน, พิจารณา

Don’t : The government should think about a new policy

Do : The government should consider a new policy

 

27. to look at >> to examine พินิจ, ไตร่ตรอง

 

28. point out >> to indicate ชี้ชัด, ระบุ

 

ที่มา 30 words you must AVOID in IELTS Writing

https://www.youtube.com/watch?v=7xjhWTLWC8o

เผยแพร่เมื่อ 8 ต.ค.2018

  

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square