28 คำควรเลี่ยง ในข้อสอบการเขียน IELTS


ข้อสอบส่วนการเขียน IELTS นั้นเป็นที่รับรู้กันว่าแต่ละคำศัพท์ที่ถูกจับวางในประโยคนั้นมีผลต่อคะแนนแทบทั้งสิ้น ในวันนี้ InterBoosters จึงขออาสามาแชร์ข้อควรระวัง ถึงคำศัพท์ที่ไม่ควรนำไปเขียนตอบในข้อสอบ IELTS

เหตุผลที่ทำให้คำศัพท์เหล่านี้ ไม่ควรนำไปใช้เนื่องจาก ลักษณะของคำที่ไม่เป็นทางการมากจนเกินไป ไม่เหมาะกับการมาใช้ในงานเขียน นอกเสียจากว่า การขียนดังกล่าว เป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนที่สนิทกันพอสมควร คำศัพท์เหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

1. In a nutshell - เป็นการกล่าวนำก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนสรุป (in conclusion, to conclude) วลีดังกล่าวนี้ มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ มักใช้กันในวงงสนทนาของกลุ่มเพื่อน เช่น หากมีเพื่อนสอบบถามค