10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส


ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับในฐานะ “สื่อกลาง” ทางการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดภาษาหนึ่ง ที่นอกจากเป็นที่นิยมเรียนและใช้สื่อสารระหว่างผู้คนต่างชาติต่างภาษาแล้ว ที่มาของคำศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษ ยังมีการหยิบยืมมาจากภาษาอื่นอีกด้วย โดยในวันนี้ InterBoosters ขออาสานำเสนอ “10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส” เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันเพลินๆ แถมยังเตรียมตัวเพื่อสอบ SAT,IELTS ได้อีกด้วย

1.Duvet (คำออกเสียง UK > `(ดู – เว่) คำออกเสียง US > (ดู – เว่`)) ความหมาย ผ้านวมหนาๆสำหรับใช้ห่ม โดย Duv