รวม 7 คณะอินเตอร์ เกษตรศาสตร์ - สรุปเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ปีการศึกษา 2565


Inter KU 2022 เกณฑ์คณะอินเตอร์ เกษตร 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) คือ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ดังนี้ วิทยาเขตบางเขน(กรุงเทพ) วิทยาเขตกำแพงแสน(นครปฐม) วิทยาเขตศรีราชา(ชลบุรี) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเนื่องจากว่าม.เกษตรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมานาน จึงมีหลักสูตรเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร ซึ่งก็รวมถึงหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน


พี่เชื่อว่า น้องๆที่กดบทความนี้เข้ามาต้องอยากเป็นลูกพระพิรุณกันแน่นอนเลย และน่าจะกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มว่า ม.เกษตร มีหลักสูตรอินเตอร์อะไรบ้างนะ? พี่ได้รวบรวมข้อมูลของคณะอินเตอร์ ม.เกษตร หรือ KU INTER ทั้งหมดไว้ให้แล้วว ทั้งเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะสาขาวิชา (Requirements) และข้อมูลเบื้องต้นที่น้องควรทราบสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ลองเลื่อนอ่านกันได้เลยจ้าา


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/KU Inter - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์


ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้

 1. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์ เกษตร (BSTA KU)

 2. คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (Sci KU)

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (IUP / IDDP KU)

 4. คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (EEBA KU)

 5. คณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์ เกษตร (BBA KU / KUBIM)

 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร อินเตอร์ เกษตร (AIIP KU)

 7. คณะมนุษยศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (KITMAN)


ดูรายละเอียดหลักสูตรอินเตอร์ ม.เกษตร (ปริญญาตรี) ทั้งหมดได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/international-course

**ในแต่ละวิทยาเขต วันรับสมัครและรายละเอียดอาจแตกต่างกัน อย่าลืมไปเช็ครายละเอียดของสาขาวิชาในแต่ละวิทยาเขตที่เราสนใจอีกรอบนะจ๊ะ


 


เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์

Bachelor of Science in Tropical Agriculture (BSTA KU)

BSTA KU Admission requirements 2022 - เกษตรเขตร้อน อินเตอร์

Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. GPAX 5 เทอม หรือเทียบเท่า

3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- TOEFL (IBT) ≥ 71

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 542

- KU-EPT ≥ 50


4. ประวัติผลงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา หรือโครงการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์ (BSTA KU) รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษBSTA KU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม BSTA KU ต่อปี 110,000 บาท / ปี


เพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2021/12/21/65-TCAS1-International_Program.pdf


 

คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตร (Sci KU)


คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry - KUIC)

 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science and Technology)

 3. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)สาขาวิชาเคมีบูรณาการ

(Integrated Chemistry - KUIC)

SCI KU (KUIC) Admission requirements 2022 - เคมีบูรณาการ เกษตร อินเตอร์

Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า

>> GPAX ≥ 2.50 หรือ GED 4 วิชา ≥ 660 (แต่ละวิชา ≥ 145)


2. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.0

-TOEFL (IBT) ≥ 43

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 437

TOEFL (CBT) ≥ 125

- KU-EPT ≥ 40

- OOPT ≥ 40

- CU-TEP ≥ 60


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ อินเตอร์ รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

(Biological Science and Technology - Bioscience KU)

Bioscience KU Admission requirements 2022 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี เกษตร อินเตอร์

Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

>> GPAX ≥ 2.50 หรือ GED 4 วิชา ≥ 660 (แต่ละวิชา ≥ 145)


2. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.0

-TOEFL (IBT) ≥ 43

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 437

TOEFL (CBT) ≥ 125

- KU-EPT ≥ 40

- OOPT ≥ 40


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี อินเตอร์ รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. ประวัติผลงาน (ถ้ามี)
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีโพลิเมอร์

(Polymer Science and Technology)

Polymer science KU Admission requirements 2022 - วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เกษตร อินเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology) คือ หลักสูตรนานาชาติที่เปิดเพิ่มใหม่ล่าสุด โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกับ University of Akron, USA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี่ชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้าน Polymer ของประเทศสหรัฐอเมริกา


หลักสูตรสาขาวิชานี้ เป็นหลักสูตรเรียน 4 ปี โดย ปี 1-3 เรียนที่ม.เกษตร ส่วนปี 4 สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนมี่ม.เกษตรเหมือนเดิม หรือไปเรียนที่ University of Akron, USA ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาตรีที่ม.เกษตรได้ ยิ่งไปกว่านั้น นิสิตที่เลือกไปเรียนที่ University of Akron, USA จะสามารถเรียนต่อที่นั่นอีก 1 ปีเพื่อรับวุฒิปริญญาโทด้าน Polymer Science หรือ Polymer Engineering ของ University of Akron, USA ได้ สรุปคือ เรียน 5 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีและโท นั่นเอง


Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า

>> GPAX ≥ 2.50 หรือ GED 4 วิชา ≥ 660 (แต่ละวิชา ≥ 145)


2. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.0

- SAT Eng ≥ 350

-TOEFL (IBT) ≥ 43

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 437

TOEFL (CBT) ≥ 125

- KU-EPT ≥ 40

- OOPT ≥ 40

- CU-TEP ≥ 40


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ อินเตอร์ รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. ประวัติผลงาน (ถ้ามี)คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม KUIC ต่อปี 55,000 บาท / เทอมเพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2021/12/21/65-TCAS1-International_Program.pdf

http://kuic.sci.ku.ac.th/index.php?page=Admission

http://genetics.sci.ku.ac.th/bioscience/index.php/program/


 

วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร

คณะวิศวะ อินเตอร์ เกษตร แบ่งเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ

 • IUP KU (หลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ เกษตร แบบปกติ)

 • IDDP KU (หลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ เกษตร แบบ 2 ปริญญา)

โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้เลย


International Undergraduate Program (IUP KU)

ในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง IUP KU เปิดรับสมัครทั้งหมด 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) แบ่งเป็น 2 สาขา คือ

- วิศวกรรมการสื่อสาร (Communication Engineering)

- นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์ประดิษฐ์ (Energy Innovation and Intelligent Robotics)

2. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical Mechanical Manufacturing Engineering)

3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (Software and Knowledge Engineering)

5. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)


IUP KU Admission requirements 2022 - วิศวะ เกษตร อินเตอร์


Requirements รอบ Portfolio ของคณะวิศวะ อินเตอร์สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า, สาขาอุตสาหการ และสาขาซอฟต์แวร์และความรู้

1. GPAX ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

2. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

2.1 SAT Math ≥ 600 โดยคะแนน SAT รวม SAT ENG ≥ 1000 และคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือก 1 อย่าง) ระหว่าง IELTS ≥ 5.5 หรือ TOEFL (IBT) ≥ 61

2.2 GPAX วิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชา ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

2.3 คะแนน GED แต่ละวิชา ≥ 145


IUP KU รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก

- คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ

- ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษาIUP KU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม IUP KU ต่อเทอม ≈ 60,700 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 485,600 บาท

>> เป็นค่าใช้จ่ายของนิสิตที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2013


เพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2021/12/21/65-TCAS1-International_Program.pdf
นอกจากนี้ คณะวิศวะ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีหลักสูตร International Double Degree Program (IDDP KU)

โดยเป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ได้ปริญญา 2 ใบ หรือที่เรียกว่า Double degree คือเรียน 1 (ครั้ง) ได้ถึง 2 (ปริญญา) นั่นเองIDDP KU - วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ

(Double Degree)

IDDP KU Admission requirements 2022 - วิศวะ เกษตร อินเตอร์ (2 ปริญญา)


Requirements รอบ Portfolio

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม หรือด้านการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ)


2. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.5

-TOEFL (IBT) ≥ 79

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 548

TOEFL (CBT) ≥ 211


3. Math Test (เลือก 1 อย่าง)

- GPAX รายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ≥ 3.00

- SAT MATH ≥ 650

- SAT MATH Level 2 (Subject test) ≥ 650

- A Levels Math or Further Maths ≥ C

- AP Calculus AB or BC ≥ 3

- IB Math ≥ 5

- GCSE or IGCSE Math ≥ A


4. Science Test (เลือก 1 อย่าง)

- GPAX รายวิชาวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ≥ 3.00

- SAT Physics ≥ 650

- A Level (Physics) ≥ C

- AS Levels Physics ≥ B

- AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥ 3

- GCSE or IGCSE Physics ≥ A

- IB Diploma Physics HL ≥ 5