รวมศัพท์ ‘เพื่อน’📌 ที่ไม่ใช่ Friend 🤨 เราจะเป็นอะไรกันได้อีก…

คำว่า ‘เพื่อน’ ไม่ได้มีแค่ Friend 🤨 เราจะเป็นอะไรกันได้อีก...

ระวังจะสิ้นสุดทางเพื่อน~

วันนี้ Interboosters จะมาเสนอคำศัพท์ที่แปลว่า 'เพื่อน' นอกจากคำว่า Friend แล้ว เราจะเป็นอะไรกันได้อีกบ้าง ไปดูกัน!


Classmate = เพื่อนร่วมชั้นเรียน

Colleague = เพื่อนร่วมงาน

Confidant = เพื่อนที่เราไว้ใจ

Crony = เพื่อนสนิท

Food buddy / Eating buddy = เพื่อนสายกิน กินไหนไปด้วย

Companion = เพื่อนเดินทา