สรุปเกณฑ์ SIIE KMITL (วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง) รอบรับตรง 2022


SIIE KMITL 2022 Admission requirements -- เกณฑ์วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง

SIIE KMITL (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

วิศวะอินเตอร์ ลาดกระบัง รอบ 1 (First Round Direct Admissions) ปีการศึกษา 2565


สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเล็งลาดกระบังไว้ ต้องห้ามพลาดบทความนี้ เพราะพี่ได้รวบรวมเกณฑ์เข้าคณะวิศวะอินเตอร์ ลาดกระบัง ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในปีการศึกษานี้ไว้ให้แล้ว เลื่อนอ่านดูได้เลยยSchool of International and Interdisciplinary Engineering

SIIE (วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)รอบ 1 ปี 65: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565


***สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขาการเรียน โดยจัดลำดับแรกเป็นสาขาที่ต้องการเข้ามากที่สุด และไล่ลำดับลงมาสาขาที่เปิดรับ (รับตรงรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2022)

​สาขาวิชาที่เปิดรับ

​จำนวนที่รับ

​Biomedical Engineering - วิศวกรรมชีวการแพทย์

​20 คน

​Chemical Engineering - วิศวกรรมเคมี

20 คน

Civil Engineering - วิศวกรรมโยธา

​​20 คน

​Electrical Engineering - Electrical Power major วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

​30 คน

Electrical Engineering - Mechatronics major

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

​15 คน

​Engineering Management and Entrepreneurship (EME) - การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ

​40 คน

Energy Engineering - วิศวกรรมพลังงาน

​30 คน

Financial Engineering - วิศวกรรมการเงิน

​30 คน

​Industrial Engineering & Logistics Management (IEDMS) - วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

​20 คน

​Mechanical Engineering (ME) - วิศวกรรมเครื่องกล

​20 คน

​Robotics & AI Engineering (RAI) - หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

5 คน

​Software Engineering - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

​ 25 คน


SIIE KMITL Admission Requirements 2022

วิศวะ ภาคอินเตอร์ ลาดกระบัง


1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. คะแนนวัดระดับทักษะ (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • GPA อย่างน้อย 4 เทอม ≥ 75%

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT


***น้องๆที่จะสมัครสาขา Financial Engineering และ Software Engineering ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกยื่น 1 อย่าง)

 • SAT Math ≥ 600

 • GSAT Math ≥ 600

 • SAT Math Level 2 ≥ 600

 • ACT (Math) ≥ 23

 • IB Diploma (Math) ≥ 5

 • AP Test (Math) ≥ 4

 • A-Level (Math) ≥ B

*ไม่สามารถยื่นประกาศนียบัตรที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL ในการสมัครสาขา Software Engineering ได้*