top of page

Embrace the differences


Ted Talk เป็นแหล่งเรียนรู้คำศัพท์ และการฝึก listening ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง

เพราะว่าเราสามารถหา script จากเว็ปหรือเปิด subtitle ไปด้วยก็ยังได้

Ted Talk หลายอันไม่ค่อยมีสาระที่ดี แต่หลายอันก็ดีมากจนไม่รู้จะดียังไง สำหรับ talk อันนี้เราชอบมากๆ

ชอบลักษณะการพูดที่ดูหนักแน่น มั่นใจ ชัดถ้อยชัดคำ ดูเป็นหญิงเก่งซึ่งมัน inspiring มากๆ

ข้อคิดก็ช่างทันเหตุการณ์เรื่อง Trump ที่ช่วงนี้กีดกัด Immigrants (คนอพยพต่างชาติ) ไม่ให้เข้าประเทศ US เรื่องนี้สอนเรื่องของการยอมรับความแตกต่าง

มันไม่เกี่ยวกับชีวิตคนไทยอย่างเราเท่าไหร่ ใช่ เพราะบ้านเราสงบดี อยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาพวกนี้ แต่ถ้าไปเมืองนอกเมื่อไหร่จะรู้เลยว่าการโดน racial discrimination (การเหยียดชนชาติ สีผิว) มันรู้สึกยังไง

มันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่จะรู้สึกไม่แน่ใจกับคนที่ไม่เหมือนเรา

diversity ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

เรื่องนี้จึงสอนให้เรา appreciate our uniqueness

 

"We're all quirky and unique" "Embrace the differences"

quirks = แง่มุมแปลกๆในตัวคน หรือนิสัยแปลกๆ quirky (adj.) ซึ่งมีแง่มุมแปลกๆในตัว Embrace = ในที่นี้แปลว่ายอมรับด้วยความกระตือรือร้น ยอมรับอย่างจริงใจ

จริงๆแปลว่ากอด แต่จะกอดใครก็แปลว่าเรารับเค้าเข้ามาอย่างจริงใจไงจา


Recent Posts

bottom of page