top of page

Cannabis


คำว่ากัญชา ใช้เรียกได้หลายอย่าง common ones ได้แก่

1. Cannabis - ฟังดูเป็นชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ที่สุด แต่ก็ใช้พูดถึงได้คนรู้จัก

2. Marijuana - ตัว jua อ่านเหมือนตัว hwa เป็นคำทั่วๆไปที่สุด แต่คนที่ใช้คำนี้มักเป็นคนที่ไม่ได้สูบกัญชา

3. Weed - เคยดูวิดิโอในยูทูปที่เด็กอนุบาลไปบอกครูว่าที่บ้านมี weed พอให้ชี้ว่าไหน อยู่ไหน เด็กก็ชี้ไปที่หญ้า เพราะ weed แปลว่าวัชพืชได้ด้วย แต่ถ้า I smoke weeed นี่คงไม่ใช่วัชพืชแล้วล่ะ

4. Bud - ก็ใช้พูดอยู่บ่อยๆ ใช้คำนี้ฟังดูชอบกัญชาเพราะ Bud เหมือนแปลว่าเพื่อน

5. Pot - ก็ใช้พูดอยู่บ่อยๆ คนใช้คำนี้อาจสูบหรือไม่สูบก็ได้

เคยเรียนในวิชาสุขศึกษาม.3 กัญชามันมี slang อีกเป็นร้อย

จำได้คำเดียว Mary Jane มาจาก Marijuana

ทำไมต้องรู้ศัพท์พวกนี้น่ะหรอ

ไปอยู่เมืองนอก เวลาเค้าชวนจะได้... say yes!

เอ้ย say noๆ

lol


Recent Posts

bottom of page