top of page

Don't use animals as insults!


พี่ชอบคนทำอะไร lame ๆ แบบไม่อายใครแบบคนในวิดิโอ 5555

เพลงนี้สอนว่าอย่าใช้ชื่อสัตว์ด่าคนประเภทต่างๆ เราจะได้เรียนรู้ว่าฝรั่งเรียกคนประเภทต่างๆว่าอะไรบ้าง

เช่น

cow มักใช้เรียก (ในทางไม่ดี) ผู้หญิงอ้วน ตัวใหญ่ หรือนมใหญ่เหมือนแม่วัว -- chow (อ่านว่า ชาว)ในเพลงแปลว่า อาหาร

chicken ใช้เรียกคนขี้ขลาด (ต้องรู้จัก เคยออกสอบด้วย)

rat มักใช้เรียกคนที่หักหลังคนอื่น หรือขี้ฟ้อง

snake ก็เหมือนกัน ใช้เรียกคนร้ายๆ หักหลังคนอื่น ลอบกัด

dog ใช้เรียกผู้ชายหมาๆ หรือ dawg ใช้เรียกเพื่อนสนิทก้ได้ (นึกถึงคนดำพูด Heyyy dawggg)


Recent Posts

bottom of page