Listen to JayZ


ผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จมากๆ และเป็นสามี Beyonce

ถึงจะไม่ค่อยดัง แต่เพราะทำงานเบื้องหลัง ถือว่าเป็นเจ้าพ่อธุรกิจบันเทิงทีเดียว

lesson ที่เค้าสอนก็เลิศจีจี

เค้าบอกว่าเราต้องโคตรเชื่อในตัวเอง

เพราะคนอื่นมักจะถ่ายทอดความกลัว กับจุดด้อยของตัวเองมาใส่เรา

คนอื่นอาจจะบอกว่าเราทำไม่ได้ แต่จริงๆมันคือเค้ากลัว และไม่มั่นใจในตัวเอง

ไม่เกี่ยวกับเราสักนิด

ฉะนั้นเราต้องเชื่อในตัวเองมากพอที่จะเงียบเสียงคนนอกเหล่านี้ได้

เท่จุงพี่ Jay Z

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้

1. shortcomings = ข้อบกพร่อง

2. resilient = 1. ยืดหยุ่น 2. อดทน


Recent Posts

InterBoosters

@ Chidlom

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us