top of page

Fracking


.

.

ศัพท์เทคนิคใหม่ fracking

ได้ยินมานานเรื่องการขุดเจาะน้ำมันด้วยแรงดันน้ำ

ได้ความรู้เหมือนกันนะ

เพิ่งรู้ว่ามันมี potential ที่จะทำให้ atmosphere เป็นพิษ

คลิปทำรูปภาพอธิบายได้ดีมาก ทำให้คนโง่เทคนิคเข้าใจได้ด้วย

เลิศอ่า


Recent Posts

bottom of page