ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ SAT


ในคลิปนี้ พี่รวบรวม FAQ เกี่ยวกับข้อสอบ SAT ต่างๆไว้ในคลิปเดียว

น้องคนไหนที่คิดจะสอบ SAT

enjoy!


Recent Posts

InterBoosters

@ Chidlom

Screen Shot 2019-05-30 at 4.01.56 PM.png
  • Facebook
  • YouTube
  • ig
  • Twitter
  • Follow Us