ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และธุรกิจ


เรียบเรียงจาก https://www.topuniversities.com/student-info/scholarship-advice/scholarships-women-male-dominated-industries : Scholarships for Women in Male-Dominated Industries, เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ภาพประกอบจาก https://girltalkhq.com/four-traditionally-male-dominated-industries-women-making-progress/

หลายคนคงจะสังเกตว่าในบางสายงานนั้นมีสัดส่วนของผู้หญิงเป็นจำนวนน้อยมาก จากผลสำรวจในประเทศอังกฤษพบว่า ในงานด้านวิศวกรรม มีผู้หญิงประกอบอาชีพด้านนี้อยู่เพียง 10% ของกำลังแรงงานทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูลทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่ามีสัดส่วนผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ประกอบอาชีพในสายงานด้าน STEM ย่อมาจาก Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ สถิติที่ว่าด้วยสัดส่วนของผู้หญิงที่มีจำนวนน้อยในสายงาน “อุตสาหกรรมที่ถูกครอบครองโดยผู้ชาย” นี้ ยังถูกพบได้ในหลายๆประเทศทั่วโลก

แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าสัดส่วนของผู้หญิงในสายงานด้าน STEM ที่ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านนี้ จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นไปอย่างช้าๆ ด้วยเหตุนี้ หลายๆหน่วยงานจึงได้ออกมาสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าสู่เส้นทางอาชีพ STEM ที่กำลังสำคัญส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชาย ผ่านการให้ทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปในหลักสูตรพิเศษต่างๆ

วันนี้ ทางเราจึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาซึ่งถูกคัดเลือกมาจากทั่วโลก และรวมถึงทุนการศึกษาที่ให้เฉพาะในภูมิภาคต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มอบให้กับผู้หญิงที่ประสงค์เข้าศึกษา รวมถึงศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านวิศกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสายงานด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในงานด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์

Amelia Earhart fellowship ทุนการศึกษาแบบนานาชาติ สำหรับผู้หญิง ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ในสายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมด้านอวกาศ

AOE National Foundation Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิง หลักสูตรด้านวิศวกรรมหรือวิทยการเฉพาะทาง ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

APS/IBM Research Internship for Undergraduate Women ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในสายงานวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

AWAM Scholarships ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิง เพื่อศึกษาด้านการการบิน

BHW Women in STEM Academic Scholarship ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี ,

Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

CEMF Undergraduate Scholarships รางวัลสำหรับผู้หญิงสำหรับศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศแคนาดา จำกัดเฉพาะพลเมืองชาวแคนาดาเท่านั้น

Center for Women In Technology (CWIT) Scholars Program at UMBC ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของมลรัฐแมรี่แลนด์ บัลติมอร์ ในด้าน STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

Ford Prize for Women in STEM study รางวัลสำหรับผู้หญิงที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก ทางด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศววกรรม และคณิตศาสตร์ ในประเทศอังกฤษ

The Henry Luce Foundation Clare Boothe Luce Program รางวัลพร้อมสิทธิพิเศษ ที่มาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาในระบปริญญาตรี ในหลักสูตรที่มีสัดส่วนของผู้หญิงน้อยอย่าง ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Leatrice Gregory Pendray Scholarship ทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้หญิง ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มอบโดยมูลนิธิ AIAA

L’Oréal-UNESCO Women in Science Fellowships ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

Science Ambassador Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ให้ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ มอบโดย Cards Against Humanity ซึ่งทุนนี้ ให้กับผู้สมัครทุกสัญชาติ

Southern Automotive Women’s Forum Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในด้านวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ

Mathematics คณิตศาสตร์) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพต่อในอุตสาหกรรมรถยนต์หลังจากจบการศึกษา ให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ทางตอนใต้

SWE Scholarship Program ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มอบโดยสมาคมวิศวกรผู้หญิง

Jocelyn Bell Burnell Medal and Prize สนับสนุนโดยบ.เชลล์และสถาบันด้านฟิสิกส์ มอบสำหรับนักศึกษาหญิงอังกฤษที่ประสงค์ศึกษาต่อด้านฟิสิกส์

The WEST Fund ( WEST - Women in Engineering, Science and Technology ผู้หญิงในงานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ) ให้ทุนจำนวนหนึ่งสำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้าน STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

Women’s Engineering Society Awards ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงด้านวิศกรรมศาสตร์ ในประเทศอังกฤษ

Women’s Transportation Seminar (WTS) Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาในระดับบปริญญาตรี ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการคมนาคม

Hildred Blewett Scholarship for Women in Physics ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่สนใจในสายอาชีพที่เกี่ยวกับการวิจัยทางฟิสิกส์ สำหรับพลเมืองสหรัฐอมเริกา หรือแคนาดา หรือผู้มีสิทธิ์อาศัยตามกฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมกับสถาบันวิจัย หรือศูนย์ทดลองระดับชาติ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงด้านเทคโนโลยี

Amazon Women in Innovation Bursary ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงจากสถานะขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา ในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง Cambridge, King’s College London หรือ the University of Edinburgh

Com Women in Technology Scholarships ให้ทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง University of Oxford และ Delft University of Technology (TU Delft) จากประเทศเนเธอแลนด์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งสอง

ESA Foundation Computer and Video Game Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิง ที่ประสงค์ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริการในหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และศิลปะในงานวิดิโอเกมส์

Palantir Scholarships for Women in Technology ทุนการศึกษานานาชาติสำหรับผู้หญิงที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี , วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ในประเทศอังกฤษ

Women Techmakers Scholars Program ทุนการศึกษาระดับโลกสำหรับผู้หญิงชนกลุ่มน้อย ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Microsoft Women's Fellowship Program ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานหญิงของ บ.ไมโครซอฟท์ เพื่อศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในด้านธุรกิจ

<