top of page

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และธุรกิจ


เรียบเรียงจาก https://www.topuniversities.com/student-info/scholarship-advice/scholarships-women-male-dominated-industries : Scholarships for Women in Male-Dominated Industries, เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ภาพประกอบจาก https://girltalkhq.com/four-traditionally-male-dominated-industries-women-making-progress/

หลายคนคงจะสังเกตว่าในบางสายงานนั้นมีสัดส่วนของผู้หญิงเป็นจำนวนน้อยมาก จากผลสำรวจในประเทศอังกฤษพบว่า ในงานด้านวิศวกรรม มีผู้หญิงประกอบอาชีพด้านนี้อยู่เพียง 10% ของกำลังแรงงานทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูลทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่ามีสัดส่วนผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ประกอบอาชีพในสายงานด้าน STEM ย่อมาจาก Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ สถิติที่ว่าด้วยสัดส่วนของผู้หญิงที่มีจำนวนน้อยในสายงาน “อุตสาหกรรมที่ถูกครอบครองโดยผู้ชาย” นี้ ยังถูกพบได้ในหลายๆประเทศทั่วโลก

แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าสัดส่วนของผู้หญิงในสายงานด้าน STEM ที่ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านนี้ จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นไปอย่างช้าๆ ด้วยเหตุนี้ หลายๆหน่วยงานจึงได้ออกมาสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าสู่เส้นทางอาชีพ STEM ที่กำลังสำคัญส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชาย ผ่านการให้ทุนการศึกษา การแนะแนวอาชีพ รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปในหลักสูตรพิเศษต่างๆ

วันนี้ ทางเราจึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาซึ่งถูกคัดเลือกมาจากทั่วโลก และรวมถึงทุนการศึกษาที่ให้เฉพาะในภูมิภาคต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มอบให้กับผู้หญิงที่ประสงค์เข้าศึกษา รวมถึงศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านวิศกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสายงานด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในงานด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์

Amelia Earhart fellowship ทุนการศึกษาแบบนานาชาติ สำหรับผู้หญิง ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หรือจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ในสายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมด้านอวกาศ

AOE National Foundation Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิง หลักสูตรด้านวิศวกรรมหรือวิทยการเฉพาะทาง ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

APS/IBM Research Internship for Undergraduate Women ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในสายงานวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

AWAM Scholarships ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิง เพื่อศึกษาด้านการการบิน

BHW Women in STEM Academic Scholarship ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี ,

Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

CEMF Undergraduate Scholarships รางวัลสำหรับผู้หญิงสำหรับศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศแคนาดา จำกัดเฉพาะพลเมืองชาวแคนาดาเท่านั้น

Center for Women In Technology (CWIT) Scholars Program at UMBC ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของมลรัฐแมรี่แลนด์ บัลติมอร์ ในด้าน STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

Ford Prize for Women in STEM study รางวัลสำหรับผู้หญิงที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก ทางด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศววกรรม และคณิตศาสตร์ ในประเทศอังกฤษ

The Henry Luce Foundation Clare Boothe Luce Program รางวัลพร้อมสิทธิพิเศษ ที่มาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง สำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาในระบปริญญาตรี ในหลักสูตรที่มีสัดส่วนของผู้หญิงน้อยอย่าง ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Leatrice Gregory Pendray Scholarship ทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้หญิง ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มอบโดยมูลนิธิ AIAA

L’Oréal-UNESCO Women in Science Fellowships ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์

Science Ambassador Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ให้ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ มอบโดย Cards Against Humanity ซึ่งทุนนี้ ให้กับผู้สมัครทุกสัญชาติ

Southern Automotive Women’s Forum Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในด้านวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ

Mathematics คณิตศาสตร์) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพต่อในอุตสาหกรรมรถยนต์หลังจากจบการศึกษา ให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ทางตอนใต้

SWE Scholarship Program ทุนการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มอบโดยสมาคมวิศวกรผู้หญิง

Jocelyn Bell Burnell Medal and Prize สนับสนุนโดยบ.เชลล์และสถาบันด้านฟิสิกส์ มอบสำหรับนักศึกษาหญิงอังกฤษที่ประสงค์ศึกษาต่อด้านฟิสิกส์

The WEST Fund ( WEST - Women in Engineering, Science and Technology ผู้หญิงในงานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ) ให้ทุนจำนวนหนึ่งสำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้าน STEM (Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี , Engineering วิศวกรรม และ Mathematics คณิตศาสตร์)

Women’s Engineering Society Awards ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงด้านวิศกรรมศาสตร์ ในประเทศอังกฤษ

Women’s Transportation Seminar (WTS) Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาในระดับบปริญญาตรี ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการคมนาคม

Hildred Blewett Scholarship for Women in Physics ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่สนใจในสายอาชีพที่เกี่ยวกับการวิจัยทางฟิสิกส์ สำหรับพลเมืองสหรัฐอมเริกา หรือแคนาดา หรือผู้มีสิทธิ์อาศัยตามกฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมกับสถาบันวิจัย หรือศูนย์ทดลองระดับชาติ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงด้านเทคโนโลยี

Amazon Women in Innovation Bursary ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงจากสถานะขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา ในด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง Cambridge, King’s College London หรือ the University of Edinburgh

Com Women in Technology Scholarships ให้ทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง University of Oxford และ Delft University of Technology (TU Delft) จากประเทศเนเธอแลนด์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งสอง

ESA Foundation Computer and Video Game Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิง ที่ประสงค์ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริการในหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และศิลปะในงานวิดิโอเกมส์

Palantir Scholarships for Women in Technology ทุนการศึกษานานาชาติสำหรับผู้หญิงที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี , วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ในประเทศอังกฤษ

Women Techmakers Scholars Program ทุนการศึกษาระดับโลกสำหรับผู้หญิงชนกลุ่มน้อย ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Microsoft Women's Fellowship Program ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานหญิงของ บ.ไมโครซอฟท์ เพื่อศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงในด้านธุรกิจ

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship ทุนการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับผู้หญิง ที่ต้องการศึกษาในระดับต่อจากปริญญาตรี (Postgraduate) และปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจ

The Asian Women In Business Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงชื้อสายเอเชีย และเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ความผู้ประกอบการ และผลการเรียนดีเยี่ยม

Wilmington Women in Business Fresh Start Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงด้านธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับสร้างผู้เชี่ยวชาญหญิงสู่วงการการศึกษา จำกัดเฉพาะพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับผู้หญิงในสายงานอุตสาหกรรมที่ครองโดยผู้ชาย

Association for Women in Mathematics Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงก่อนระดับมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลังจบปริญญาตรี และนักวิจัยในสหรัฐอเมริกา

Dwyer Group Women in the Trade Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงมูลค่า 1,500$ สำหรับผู้หญิงที่ศึกษาในโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับด้านการค้า ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อประกอบอาชีพต่อในบริษัทด้านการขาย

Laurels Fund Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงที่ประสงค์ศึกษาต่อด้านบัญชีในระดับปริญญาเอก

Gertrude M. Cox Scholarship in Statistics for Women ทุนการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่วงการสถิติมากขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ

Skills 4 UK Scholar’s Award เปิดสำหรับนักศึกษาหญิงที่กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ที่ผลการศึกษาอยู่ในขั้น 2.1 หรือมากกว่า โดยผู้ชนะ จะได้เข้าโปรแกรมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ

หวังว่าบทความนี้ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้หญิงที่กำลังมองหาโอกาสเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ๆส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นผู้เล่นหลัก อย่างในสายงานด้าน STEM ผู้เขียนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้หญิงได้ออกไปแสดงให้โลกได้เห็นว่า การเป็นผู้หญิงไมได้เป็นข้อจำกัดใดๆ ในการลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดูเหมือนมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่จะทำได้ เพียงแต่ขอให้เราเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ ความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน


Recent Posts

bottom of page