English พิศวง : 10 สิ่งชวนงงในภาษาอังกฤษ


ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการพบเจอคำศัพท์, ไวยากรณ์ หรือรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะค่อนข้างเฉพาะตัว จนบางครั้งเกิดอาการงงๆกันบ้าง วันนี้ ทาง InterBoosters จะขออาสาเรียบเรียงสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ที่ออกจะแสนประหลาดในภาษาอังกฤษมาให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินกันค่ะ

1. Inflammable = flammable

เราคงได้เรียนถึงการใส่ prefix un,in,dis หน้าคำคุณศัพท์ทั้งหลาย ทำให้คำคุณศัพท์เหล่านั้นมีความหมายว่า “ไม่...” ในทันที แต่ไม่ใช่กับ inflammable และ flammable เพราะทั้งสองคำนี้ ต่างมีความหมายเดียวกันคือ “ที่สามารถติดไฟได้” เหตุผลคือ prefix -in ได้ทำให้คำคุณศัพท์นั้นหมายถึง “กับ” หรือ “ใน”

2. Nose run vs. feet smell

Nose run หมายถึงอาการน้ำมูกไหล เวลาพูดเป็นประโยค เช่น “My nose is running” ส่วนอีกวลีหนึ่ง feet smell มักใช้