สีสื่อสาร : ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้เฉดสี ใช้สื่อสารในภาษาอังกฤษ


ในชีวิตประจำวันของเรามักจะพบว่า เฉดสีมากมายถูกนำมาแปลความหมาย และใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารในด้านต่างๆหลากหลายด้าน เช่น ในเชิงจิตวิทยาการตลาด เป็นตัวช่วยในการศึกษาเรียนรู้ ใช้ทำเป็นเครื่องหมายสื่อสารในการทหารเป็นต้น ในวันนี้ ทาง InterBoosters จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้ในภาษาอังกฤษ ที่ใช้สีเพื่อการสื่อสารเชิงอารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมกันค่ะ

สีขาว - ความกลัว ( afraid, scared )

สีขาว แสดงถึงความรู้สึกถึงความกลัว ความกังวล ตัวอย่างประโยคเช่น You’re as white as a sheet ที่มาของประโยคดังกล่าวนี้คือ เมื่อคนเรารู้สึกกลัวหรือกังวลมากๆ ใบหน้าจะดูซีดเผือด ไม่มีสีเลือด ตัวอย่างประโยค

Will turned as white as a sheet when he heard the gun shot – วิลล์หน้าซีดเผือดราวกับกระดาษ เมื่อเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

สีเหลือง - ขี้ขลาด ( coward )

มีสำนวนในภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียกบางคนว่าเป็น yellow belly ความหมายของสำนวนดังกล่าว ได้หมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นคนขี้ขลาด ( You’re a coward) เป็นบุคคลที่มีลักษณะอ่อนแอ ตื่นตกใจกลัวอะไรอย่างง่ายๆ แสดงถึงการเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นพึ่งพาได้ในเวลาคับขัน

สีแดง – โกรธ ( angry ) และ อับอาย (embarrassed )

มีสองความหมายด้วยกันสำหรับสีแดง ความหมายแบบแรก แสดงถึงอารมณ์โกรธ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ “Sometimes when people are turning red, they are angry.” โดยที่มาของประโยคดังกล่าว เกิดจากที่เวลาที่คนเราโกรธมากๆ เลือดสูบฉีดขึ้นมาที่ใบหน้าจนแดงก่ำนั่นเองค่ะ

ตัวอย่างประโยค เมื่อพูดถึงบุคคลที่กำลังมีอารมณ์โกรธ “He has red in the face.”

ความหมายแบบที่สอง คือ ความน่าอับอาย

ในบางสถานการณ์ที่เราเกิดความผิดพลาดต่อหน้าสาธารณชน ใบหน้าของเราก็เกิดอาการแดงด้วยความอับอาย ตัวอย่างประโยคเช่น “Rose was red with embarrassment because her underwear was showing” – โรสรู้สึกอับอายจนหน้าแดง เพราะกางเกงชั้นในของเธอได้โผล่ออกมา

สีชมพู - ความสุข

สีชมพูแสดงถึงความสุข (Happy) ตัวอย่างประโยคเช่น “I was tickled pink” แปลว่า ฉันมีความสุข Tickle หากเป็นคำกริยาหมายถึง จักจี้ ผู้ถูกจักจี้จะหัวเราะ ซึ่งวลี tickled pink ก็แสดงอารมณ์ถึงการมีความสุขอีกแบบหนึ่ง เช่น หากมีบางคนบอกคุณว่า “I’m tickled pink to meet you ” หมายถึง “they’re happy to meet you” - พวหเขานั้นมีความสุขที่ได้พบคุณ

“Peter was tickled pink at the promotion” – ปีเตอร์รู้สึกมีความสุข จากการที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

หรืออีกตัวอย่าง “He is in the pink of health” หมายถึง เขาคนนั้นช่างมีความสุขและสุขภาพดี

สีเขียว - อิจฉา

สีเขียวเป็นสีที่แสดงถึงความอิจฉา (envy, jealousy) ซึ่งคำศัพท์ที่หมายถึงความอิจฉาในภาษาอังกฤษ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน Envy (noun) เป็นความอิจฉา ที่เห็นผู้อื่นมีของที่ตนเองอยากได้ ทำให้เกิดความรู้สึกอยากไขว่คว้าหาสิ่งๆที่มีลักษณะเดียวกันนั้นมาเป็นของตนเองบ้าง เช่น บางคนอิจฉาที่เพื่อนมีหน้าที่การงานที่ดี ก็อยากมีหน้าที่การงานที่ดีตามเพื่อนคนนั้น เป็นต้น ในขณะที่ Jealousy (noun) ที่หมายถึงความอิจฉาเช่นกัน แต่คนที่เกิดความอิจฉาแบบ jealousy นี้ จะรู้สึกอิจฉาผู้อื่น และอยากได้สิ่งซึ่งอันเป็นของผู้อื่น เช่น คนบางคนอิจฉาเพื่อนตนเองที่มีภรรยาที่ดี ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการหาภรรยาที่ดีของเขาเอง แต่เขาอิจฉา และต้องการแย่งชิงภรรยาของเพื่อนมาเป็นของตนเอง ซึ่งในภาษาอังกฤษมีการเปรียบเทียบคนขี้อิจฉาเหล่านี้ว่าเป็น monster (สัตว์ร้าย ) การพูดถึงสัตว์ร้ายที่ขี้อิจฉาในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างวลีนี้ Green-eyed monster, Green with envy

ตัวอย่างประโยค “Grey was green with envy when he saw Josh’s new Mercedes” - เกรย์รู้สึกอิจฉาเมื่อเขาเห็นรถเบนซ์คันใหม่เอี่ยมของจอร์ช

สีฟ้า - ความเศร้า

สีฟ้าที่เรานึกถึงอาจจะเป็นความสวยงามกระจ่างของท้องฟ้าในยามกลางวัน แต่ในบางความหมายของสีฟ้าในภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นไปตามนั้น เช่น เมื่อบางคนถามคุณว่า “Are you feeling blue?”, “You look a little blue” ประโยคเหล่านี้แปลว่า คู่สนทนาคุณกำลังสอบถามว่าคุณนั้นรู้สึกเศร้าอยู่หรือไม่ ในเพลงสากลก็จะมีหมวดหมู่เพลงที่เรียกว่า The Blues ซึ่งก็หมายถึงเพลงเศร้า ตัวอย่างประโยคเช่น

“My dog just died and I lost my job. I got me the blues.” - สุนัขของฉันเพิ่งตาย แถมฉันยังตกงานอีก ฉันได้มีเพลงเศร้าให้กับตัวเองแล้วงานนี้

ส่วนอีกสถานการณ์ที่สีฟ้า ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ ในสถานการณ์ที่คุณกำลังสื่อสารกับคู่สนทนา และพบว่า ค