ฝรั่งสุดงง! 5 วลีผิดๆ ที่ถูกมักใช้พูดในชีวิตประจำวัน


ภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในกลุ่มผู้ใช้ที่มาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใข่ภาษาหลักนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่รูปแบบการถ่ายทอดย่อมมีความแตกต่างไปจากกลุ่ม Native speakers แน่นอน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ความรู้ต้องได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให้มีความชัดเจนทั้งทางผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกทั้งยังเป็นการแสดงทักษะความเป็นมืออาชีพ ที่มีการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติในแบบ Native speakers อีกด้วย