top of page

คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการสอบ IELTS , TOEFL


ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ทำให้หัวข้อดังกล่าว กลายเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นต้องมีในโลกยุคใหม่ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ แน่นอนว่า หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้ปรากฎบ่อยครั้งในข้อสอบ IELTS , TOEFL ในพาร์ทต่างๆ วันนี้ ทาง InterBoosters จึงขอแชร์ข้อมูลว่าด้วย “คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการสอบ IELTS , TOEL” อันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ให้ผู้เรียนได้ลองไปฝึกฝนกันดูค่ะ

เทคโนโลยีนั้นมีผู้ให้คำนิยามไว้มากมาย หากจะสรุปรวมกันจากหลายแหล่งก็คือ “สิ่งที่ช่วยพัฒนาการทำงานให้ง่ายขึ้น หรือช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายขึ้น”

มาเริ่มต้นพิจารณาที่ประโยคดังกล่าวนี้กันก่อนค่ะ

“The technology has made our lives better” – เทคโนโลยีช่วยให้การใช้ชีวิตของพวกเรานั้นง่ายขึ้น

ประโยคนี้ผิด ที่ “The” เนื่องจากเทคโนโลยีที่เรากล่าวถึงนั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจง ว่าเป็นเทคโนโลยีเรื่องอะไร ในที่นี้ สามารถแก้ไขให้เป็นดังนี้

“Technology has made our lives better”

ลองมาพิจารณาอีกประโยคกันค่ะ

“I saw a lecture on the technology of storytelling” – ฉันไปเจอการบรรยายว่าด้วยเทคโนโลยีแห่งการเล่าเรื่องมาล่ะ

ในที่นี้ Technology สามารถใส่ the ด้านหน้าได้ สังเกตได้จาก “The technology of ” เป็นการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีการเฉพาะเจาะจงลงไป นั่นก็คือ เทคโนโลยีแห่งการเล่าเรื่อง “The technology of storytelling” นั่นเองค่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ความหมายเป็นเชิงลบและเชิงบวก

การใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตามบริบท ย่อมเป็นจุดที่จะช่วยเพิ่มคะแนนการสอบ IELTS และ TOEFL อย่างแน่นอน ลองมาพิจารณาคำศัพท์ดังต่อไปนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

ความหมายเชิงบวก

1. Technophile (N) : ผู้รักในเทคโนโลยี

สังเกตจาก Suffix “-phile” แปลว่ารัก มีคำศัพท์มากมายที่มีคำศัพท์นี้เป็นส่วนประกอบ เช่น “cinephile” - ผู้รักในภาพยนตร์

2. Tech-savvy (ADJ.) : ใช้กล่าวถึงผู้ที่มีความรู้มากมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างประโยคเช่น “He is tech-savvy”

3. Cutting – edge (N,ADJ.) แปลว่า ผู้นำ, ซึ่งที่อยู่แถวหน้า ในที่นี้ ก็คือ ผู้นำด้านเทคโนโลยี ลองดูตัวอย่างจากประโยคบอกเล่าต่อไปนี้กันค่ะ “I hear in South Korea they have robotic teachers, so robotic ESL teachers and teachers teaching classrooms, and would say that that is definitely cutting-edge technology, robotic teacher”

“ฉันเคยได้ยินมาว่าในเกาหลีใต้มีครูที่เป็นหุ่นยนต์ ครูที่เป็นหุ่นยนต์และครูจริงๆต่างได้สอนในชั้นเรียน ดังนั้นฉันจึงพูดได้ว่า นี่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครูอย่างแน่นอน”

4. State-of-the-art (ADJ.) แปลว่า ที่ทันสมัย

5. The latest (ADJ) : เรายังสามารถใช้คำนี้ ในการอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้อีกด้วย ความหมายคือ ที่ใหม่ล่าสุด ไว้กล่าวถึง รุ่น หรือโมเดลของเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ล่าสุด เป็นต้น

6. Compact (ADJ) : ขนาดกระทัดรัด

7. User-friendly (ADJ) : ใช้งานได้ง่าย เช่น “Facebook is very user- friendly ” Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้งานได้ง่าย

ความหมายเชิงลบ

1.Technophobe (N) : ผู้ซึ่งหวาดกลัวเทคโนโลยี เป็นความหมายตรงกันข้ามกับ “Technophobe” suffix “-phobe” มีความหมายที่คล้ายคลึงกับ phobia แปลว่า ความกลัวในบางสิ่งบางอย่าง

2. Obsolete (ADJ) : แปลว่า ที่ไม่ถูกใช้อีกต่อไป เช่น “Nowadays people use iCloud instead of Blu-Ray or DVDs, so they are obsolete” ในปัจจุบันผู้คนได้ใช้ iCloud แทนแผ่น Blu-Ray หรือ DVDs ดังนั้นพวกแผ่น Blu-Ray หรือ DVDs จึงไม่มีการใช้อีกต่อไป

3. Outdated (ADJ) : มีความหมายคล้ายคลึงกับ obsolete แปลว่า ล้าสมัย, ที่ไม่นิยมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น “If you bought a computer from the 1980s, today that would probably be considered outdated” หากคุณซื้อคอมพิวเตอร์เมื่อปี 1980 ในปัจจุบัน เครื่องนั้นจะถือว่าล้าสมัยไปแล้ว

4. Bulky (ADJ) : เทอะทะ ตัวอย่างเช่น “If you were born in the early 1990s, cellphone used to like walkie-talkies. They were bulky” – โทรศัพท์มือถือในสมัยช่วงต้นศตวรรษ 1990 มีรูปร่างคล้ายวิทยุสื่อสาร ซึ่งทำให้มันดูเทอะทะ

5. Glitch (N) : แปลว่า ข้อผิดพลาด, ข้อขัดข้อง, ปัญหา ตัวอย่างเช่น “The quizzes on our website had some glitches a couple days ago.” - บททดสอบบนหน้าเว็บไซต์ของเราเกิดข้อขัดข้องบางประการเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้ว

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หากใครลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในการสอบ IELTS, TOEFL กันแล้ว และคะแนนเพิ่มขึ้น อย่าเก็บไว้คนเดียว มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ 😊

ที่มา IELTS & TOEFL Vocabulary – Technology

https://www.youtube.com/watch?v=PL_-z497Q-o

เผยแพร่เมื่อ 5 เม.ย.2013


Recent Posts

bottom of page