คำนี้มีที่มา : 5 คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีที่มาจากภาษากรีก


เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักชนชาติกรีก อันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โบราณ ที่มีประวัติศาสตร์ว่าเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มชนชาติในแถบลุ่มแม่น้ำเมดิเตอเรเนียนหลากหลายประเทศ เช่น กรีซ อัลเบเนียตอนใต้ อียิปต์ ตุรกี อิตาลี เป็นต้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้กันชินปากในปัจจุบันนั้น บ