เก่งภาษาอังกฤษ ทำให้ได้งานใหม่ถูกใจไม่ใช่เรื่องยาก : คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในเอกสาร Resume และ Cov