บทสนทนาว่าด้วยมุกตลกแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ


เสียงหัวเราะ เป็นลักษณะร่วมแบบหนึ่งของมนุษยชาติต่างเผ่าพันธุ์ มุกตลกของแต่ละชนชาตินั้นมักมีพื้นเพที่มาจากสังคมวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ ในปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่ามีการเรียนรู้มุกต่างๆผ่านสื่อหลายรูปแบบทางอินเทอร์เน็ตได้โดยง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอาจจะเจอกับภาวะ “ไม่รู้จะตอบอย่างไร” เมื่อเพื่อนชาวต่างชาติเล่นมุกตลกมา วันนี้ InterBoosters ขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมุกตลกในภาษาอังกฤษ รวมถึงประโยค/วลีต่างๆ ที่ใช้ในบทสนทนาการเล่นมุกแบบต่างๆ เพื่อเป็นการการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษไปในตัว และยังถือโอกาสเพื่อเตรียมตัวสอบ SAT, IELTS ไปในตัวอีกด้วย