ภาษาอังกฤษสำหรับขาช็อป : คำศัพท์ และประโยคในการสนทนาเกี่ยวกับราคาสินค้า


ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน เป็นโอกาส