เปลี่ยนการตอบ “I’m fine” ไปเป็นแบบอื่นกันเถอะ! : การถาม-ตอบในบทสนทนาทักทายให้เป็นธรรมชาติ