top of page

เรียน Design ที่ไหนดี? -- รวม 9 คณะอินเตอร์ สถาปัตย์-ออกแบบ เด็กสายอาร์ตห้ามพลาด!น้องคนไหนอยากเรียนต่อด้านสถาปัตย์ หรือการออกแบบ ยกมือขึ้น!


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เรียนด้านการออกแบบ เป็นคณะที่เด็กสายอาร์ตทั้งหลายเล็งไว้ว่า นี่แหละคณะที่เราอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัย! และอย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น การมีโอกาสได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เด็กสายอาร์ต อินเตอร์ไม่ควรพลาดมาให้แล้ว ทั้งเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ของปีการศึกษา 2565 (โดยเกณฑ์คะแนนด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์ของรอบ 1 ในการสมัครรอบอื่นๆ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คณะน้าา) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสาขาวิชา และค่าเทอม ของคณะสถาปัตย์/ออกแบบ ภาคอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ใครสนใจที่ไหนลองไปดูกันเลยว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และในบางคณะ portfolio มีกำหนดเงื่อนไขยังไงบ้างนะ?


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/คณะสถาปัตย์ และ การออกแบบ หลักสูตรอินเตอร์ มีที่ไหนบ้างนะ?

 1. INDA Chula (สถาปัตย์ อินเตอร์ จุฬา)

 2. CommDe Chula (การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ จุฬา)

 3. DBTM Thammasat (สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

 4. UDDI Thammasat (การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

 5. CDP MUIC (การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ มหิดล)

 6. DCD SUIC (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล อินเตอร์ ศิลปากร)

 7. SOA+D KMUTT (สถาปัตย์ อินเตอร์ บางมด)

 8. AIDT KMITL (สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 9. IDEA - ARCH CMU (สถาปัตย์ อินเตอร์ ม.เชียงใหม่)


ไปดูรายละเอียด Admission Requirements 2022 ของแต่ละคณะกันเลยย

 

INDA Chula (สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา)


INDA CU คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย INDA มีชื่อเต็มว่า International Program in Design and Architecture เป็นหลักสูตรที่เรียนจบภายใน 4 ปี


เกณฑ์คณะ INDA CU ปี 65 สถาปัตย์ อินเตอร์ จุฬา

INDA Chula Requirements 2022 (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา)

รอบ1 ปี65: รับสมัคร 9-24 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 80 คน


1. English (25%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG (Reading & Writing) ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Paper-based) ≥ 550

(Internet-based) ≥ 79

- CU-TEP ≥ 80

CU-AAT (Verbal) ≥ 400


2. Math (15%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 570

- CU-AAT (Math) ≥ 550


3. ความถนัดด้านออกแบบ (15%)

- CU-TAD ≥ 50%​


4. Interview 25%


5. Portfolio 5%


6. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 15 %


**สำหรับน้องที่คะแนนถึง 2 ใน 3 ทักษะ สามารถเลือกยื่นคะแนนขั้นต่ำของทักษะที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ได้ดังนี้


1. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 410

- IELTS ≥ 5.5

- TOEFL (Paper-based) ≥ 500

(Internet-based) ≥ 61

- CU-TEP (&speaking) ≥ 61

- CU-AAT (Verbal Section) ≥ 360


2. Math (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 530

- CU-AAT (Math) ≥ 500


3. ความถนัดด้านออกแบบ

- CU-TAD ≥ 45%INDA CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม INDA CU 1 ปีการศึกษา ≈ 182,000 บาท

ค่า summer ≈ 42,500 บาท / เทอมOur INDA CU InterBoostars


*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters


 

CommDe Chula (การออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬา)


Communication Design หรือ CommDe CU คือ ภาควิชาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น หลักสูตรนานาชาติ โดยการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสารด้านต่างๆ


เกณฑ์คณะ CommDe CU ปี 65 การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ จุฬา

CommDe CU Requirements 2022 (การออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬา)

รอบ1 ปี65: รับสมัคร 9-24 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 50 คน


1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Internet-based) ≥ 79

(Paper-based) ≥ 550

- CU-TEP ≥ 80

- CU-AAT (Verbal) ≥ 400


2. Math Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 490

- CU-AAT (Math) ≥ 450

- A-level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 5


3. กิจกรรมสอนนอกหลักสูตร และจดหมายแสดงเจตจำนงการศึกษา 10%


4. Portfolio 20%


5. สอบทักษะและการปฏิบัติงานออกแบบ 35%


6. สอบสัมภาษณ์ 35%CommDe CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม CommDe CU 1 ปีการศึกษา ≈ 191,000 บาท

ค่า summer ≈ 41,375 บาท / เทอม

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (4 ปี) ≈ 805,375 บาท


เพิ่มเติม: https://commde.com/admissions


Our CommDe CU InterBoostars


 

DBTM Thammasat (สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี


หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (Design, Business & Technology Management) หรือ DBTM TU คือ โครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท เรียนทั้งหมด 5 ปี คือปริญญาตรี 3.5 ปีและปริญญาโท 1.5 ปี


DBTM TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio ปี65: รับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 -- รับ 75 คน

รอบ Inter Program Admission ปี65: รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 -- รับ 15 คน

จำนวนที่รับ: รวมสองรอบ 90 คนOption1

1. GPAX ≥ 3.00 อย่างน้อย 5 เทอม

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ≥ 400 (Reading and Writing ≥ 20)

- TOEFL (CBT) ≥ 133, (IBT) ≥ 45

- TU-GET (paper-based) ≥ 450, (CBT) ≥ 45


3. Workshop Interview

3C - Creativity, Collaboration, and CommunicationOption2

1. GPAX ≥ 2.50

2. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math I/II ≥ 600

- SAT Physics/Chemistry ≥ 600

- GCSE / IGCSE Math ≥ B, Physics/Chemistry ≥ B

- IB Math ≥ 5, Physics/Chemistry ≥ 5


3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ≥ 400 (Reading and Writing ≥ 20)

- TOEFL (CBT) ≥ 133, (IBT) ≥ 45

- TU-GET (paper-based) ≥ 450, (CBT) ≥ 45


4. Workshop Interview

3C - Creativity, Collaboration, and Communicationรูปแบบ Portfolio ที่ DBTM กำหนด สำหรับสมัครสอบรอบ PortfolioDBTM TU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม DBTM TU ตลอดหลักสูตร (5 ปี) ≈ 812,320 บาท


เพิ่มเติม: https://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/Our DBTM TU InterBoostars


 

UDDI Thammasat (การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง อินเตอร์)


Urban Design and Development (International program) หรือ UDDI TU คือ โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เกณฑ์คณะ UDDI TU ปี 65 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

UDDI TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 1 ปี65: รับสมัคร 4 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 -- รับ 10 คน

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 4 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565 -- รับ 5 คน

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-21 มีนาคม2565 -- รับ 5 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-9 พฤษภาคม 2565 -- รับ 5 คน

จำนวนที่รับ: (รับผ่าน TCAS 5 คน) รวมทุกรอบ 30 คนเกณฑ์การคัดเลือกทุกรอบ

1. GPAX ≥ 2.50

2. Portfolio

>> พิจารณาผลงานศิลปะ หากมีประกาศนียบัตร หรือรางวัลการประกวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ


3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


**ในกรณีที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สามารถยื่นคะแนนได้ ดังนี้ (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.5

- TOEFL (IBT) ≥ 32

TOEFL (PBT) ≥ 400

- TU-GET (CBT) ≥ 32

TU-GET (PBT) ≥ 400เพิ่มเติม:


 

Communication Design MUIC (ออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ มหิดล)


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ Communication Design Program (CDP) คือ หลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้เชิงทฤษฎีร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานออกแบบขึ้นมา


เกณฑ์คณะ CommDe MUIC ปี 65 การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ มหิดล

วันเปิดรับสมัครเรียน

เทอม 1 รอบ 1: รับสมัคร 20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564

รอบ 2: รับสมัคร 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564

เทอม 2 รอบ 3: รับสมัคร 1 – 12 ตุลาคม 2564

เทอม 3 รอบ 4: รับสมัคร 11 – 25 มกราคม 2565Requirements

สมัครแบบทั่วไป -- มีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 69

- DET ≥ 100


สมัครแบบ Fast Track -- มีสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

- TOEFL (internet-based) ≥ 69 (Writing ≥ 22)


>> สาขา Communication Design นี้ต้องมี Portfolio แสดงผลงาน โดยสิ่งที่ต้องมีในแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้


ผลงานของเราที่เป็นผลงานปัจจุบันและคัดเลือกมาแล้วว่าดีที่สุด 10-12 ผลงาน ควรเลือกผลงานที่โชว์ศักยภาพทางด้านศิลปะการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใน 10-12 ผลงานนี้ ควรประกอบไปด้วย

 1. ผลงานการวาดรูปแบบ Observational drawings (การวาดภาพเหมือนจากการสังเกตลักษณะของแบบ) จำนวนทั้งหมด 5-6 รูป ตัวแบบที่ใช้วาดควรเป็นวัตถุที่เป็น 3 มิติ (three-dimensional source) เช่น มนุษย์ สิ่งมีชีวิต สัตว์ ธรรมชาติ โดยอุปกรณ์ที่ใช้วาดจะเป็นดินสอ หมึก สี หรือรวมกันก็ได้ แล้วแต่จะสร้างสรรค์

 2. ผลงานศิลปะและการออกแบบ จำนวนทั้งหมด 5-6 รูป โดยผลงานที่ใส่มาใน portfolio ควรมีทั้งแบบที่วาดในโปรแกรมและวาดด้วยมือ ตัวอย่างประเภทผลงาน เช่น ภาพวาด, ภาพโฆษณา, ภาพบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบเอง, infographics, การออกแบบเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดีย, การออกแบบ font สรุปคือ เราควรใส่ผลงานหลากหลายประเภท ทั้งภาพวาด งานปั้น งานออกแบบในคอมและด้วยมือ คัดที่ดีที่สุดและหลากหลายไปโชว์ให้กรรมการดู

>> สิ่งสำคัญ คือ ห้ามนำผลงานคนอื่นมาแอบอ้างว่าเป็นผลงานตนเอง อย่าลอกเลียนแบบผลงานเด็ดขาด ถ้ากรรมการรู้ว่าเราแอบเอาผลงานคนอื่นมาจะโดนปรับตกทันที <<


อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ portfolio เพิ่มเติมได้ที่ >> https://muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/admissions/CDPPortfolio_Requirement.pdfCommunication Design MUIC - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา ตลอดหลักสูตร (4 ปี) ≈ 954,600 บาท
 

DCD SUIC (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล อินเตอร์ ศิลปากร)


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University International College (SUIC) คือ สถาบันที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ปริญญา นั่นก็คือเรียนครั้งเดียวแต่สามารถได้ปริญญา 2 ใบ โดยได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Partner school) ที่ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร นั่นเอง


โดยหลักสูตร Digital Communication Design (DCD) ในปีการศึกษา 2565 มีทั้งหมด 3 สาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่

 1. Animation and Moving Image

 2. Graphic Illustration and Interactive Media

 3. Photography and Filmmaking

เกณฑ์คณะ DCD SUIC ปี 65 การออกแบบสื่อสารดิจิทัล อินเตอร์ ศิลปากร

ปีการศึกษา 2565 นี้ DCD SUIC เปิดรับสมัคร 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 2 8 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

รอบที่ 3 6 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565Digital Communication Design (DCD)

Partner school >> Birmingham City University​, UK


Admission requirements 2022

1. วุฒิการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.5

 • SAT ENG ≥ 450

 • TOEFL (CBT) ≥ 173

 • TOEFL (iBT) ≥ 61

 • TOEFL (PBT) ≥ 500

3. Portfolio

4. Motivational interview


(หลักสูตรนี้ สามารถเรียนจบภายใน 3 ปีได้)DCD SUIC - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (แบบ 4 ปี) ≈ 1,236,900 บาท

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (แบบ 3 ปี) ≈ 1,056,550 บาท 

SOA+D KMUTT (สถาปัตย์ อินเตอร์ บางมด)


School of Architecture and Design (SoA+D) คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2565 มีทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้

 1. Architecture

 2. Interior Architecture

 3. Design Innovation

 4. Communication Design

 5. Landscape Architecture

 6. Multiple Intelligence for Design Integration

โดยในแต่ละหลักสูตร จะใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน บางหลักสูตร 4 ปี บางหลักสูตรก็ 5 ปี เพราะฉะนั้น ถ้าน้องสนใจอยากเรียนสาขาวิชาไหน ต้องเข้าไปศึกษาดู Curriculum ด้วยนะจ๊ะ


เกณฑ์คณะ SOA+D KMUTT ปี 65 สถาปัตย์ อินเตอร์ บางมด

ปีการศึกษา 2565 นี้ SOA+D KMUTT เปิดรับสมัคร 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 (Early Admission) 18 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 2 (รอบพิเศษ & Scholarship) 15 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

รอบที่ 3 (Admission รอบที่ 1) 20 ธันวาคม 2564 – 19 มกราคม 2565

รอบที่ 4 (Admission รอบที่ 2) 7 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2565Admission requirements 2022

1. วุฒิการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.0

 • TOEFL (iBT) ≥ 61

 • CU-TEP ≥ 500 / 61

 • TOEIC ≥ 605

3. จดหมาย recommendation 2 ฉบับ

4. Personal statement of motivation ความยาวไม่เกิน 1 หน้าเอสี่ โดยต้องมีเนื้อหาดังนี้

>> Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and why you choose SoA+D, or KMUTT

>> Your expectation from the study – How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation


5. Portfolio โดยสิ่งที่ต้องมีในแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้

 • ผลงานของเราที่โชว์ศักยภาพและความสนใจด้านศิลปะ โดยห้ามนำผลงานคนอื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง

 • ผลงานอย่างน้อย 5 ชิ้น ที่โชว์ทักษะ การวาด sketching วาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ งานปั้น และ การถ่ายภาพ

 • ผลงานอย่างน้อย 5 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในคณะและสาขาวิชา เช่น สถาปัตยกรรม การออกแบบทางอุตสาหกรรม หรือ การสื่อสาร

 • ผลงานที่ทำในกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมทางสังคม งานแข่งขันวิชาการ

6. Interview


SOA+D KMUTT - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมสถาปัตย์ อินเตอร์ บางมด ≈ 82,000 บาท / เทอม


เพิ่มเติม: https://soad.kmutt.ac.th/how-to-apply/


 

AIDT KMITL (สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)


Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT) คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยคณะ AIDT มีชื่อภาษาไทยว่า ความฉลาดทางสถาปัตยกรรมและการคิดเชิงออกแบบ ก็คือเรียนทั้งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและเรียนเทคโนโลยี AI เกี่ยวกับด้านการออกแบบด้วย นั่นเอง การมีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 4 ปี


เกณฑ์คณะ AIDT KMITL ปี 65 สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง

รอบที่ 1 ปี65: รับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2565


Admission requirements 2022

1. วุฒิการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • SAT ENG ≥ 450

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (IBT) ≥ 79

 • CU-TEP ≥ 80

 • KMITL - TEP ≥ B2


3. Math Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT (Math) ≥ 570

 • CU-AAT (Math) ≥ 550


4. Personal statement of motivation จำนวนคำไม่เกิน 650 คำ โดยต้องเขียนแสดงความคิดเห็นและพูดถึงประสบการณ์ต่างๆที่เคยทำและมีเกี่ยวข้องกับคณะสาขานี้


5. จดหมาย recommendation 2 ฉบับ


6. Portfolio ที่โชว์ศักยภาพและผลงานศิลปะด้านต่างๆ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การถ่ายรูป เป็นต้น โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องมีขนาดเอสี่ ต้องเป็นผลงานที่ทำเอง ห้ามแอบอ้างหรือคัดลอกผลงานผู้อื่นAIDT KMITL - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมสถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง ≈ 92,500 บาท / เทอม


รายละเอียดหลักสูตรสถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง >> https://www.arch.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/Arch-Inter-2021.pdf


 

IDEA - ARCH CMU (สถาปัตย์ อินเตอร์ มช.)


Integrated Design in Emerging Architecture (IDEA) คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เกณฑ์คณะ IDEA - ARCH ปี 65 สถาปัตย์ อินเตอร์ มช

รอบที่ 1 ปี65: รับสมัคร 9 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565

รอบที่ 2 ปี65: รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2565


เลือกสมัครสอบได้ 2 Track

Track 1 >> สำหรับผู้สมัครที่เลือกรูปแบบนี้ คือ ไม่มีผลคะแนน standardized tests เลย คุณสมบัติที่ต้องมี คือ ใน Transcript ต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชาต้องได้ GPAX ≥ 2.50

**เนื่องจากไม่มีผลคะแนนมายื่น จึงต้องเข้าสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดย CMU internal exam มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมต้องสอบข้อเขียนออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ด้วย


Track 2 >> สำหรับผู้สมัครที่เลือกรูปแบบนี้ต้องมีผลคะแนน SAT (Math & English), SAT Math II และ SAT subject tests Physics และต้องมีคะแนน English tests ตามเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำด้านล่างด้วย โดยทางเลือกนี้มีแค่สอบสัมภาษณ์ออนไลน์เท่านั้น


เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.0

 • TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500

 • TOEFL (iBT) ≥ 61

 • TOEFL (CBT) ≥ 173

 • TOEIC ≥ 600


เอกสารที่ต้องยื่น

1. Portfolio ที่โชว์ศักยภาพและความสนใจด้านศิลปะ การออกแบบ และงานฝีมือ โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้าเอสี่ ไฟล์ PDF

2. Statement of Purpose เขียนแสดงความสนใจในคณะนี้และความตั้งใจในอนาคต จำนวนไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ไฟล์ PDF

3. Reference Letter จำนวนไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ไฟล์ PDFเกณฑ์การรับคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องได้ 60% ขึ้นไปจากคะแนนทั้งหมดถึงจะผ่าน โดยแต่ละพาร์ทมีเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

 • GPA 15%

 • English test score 20%

 • Portfolio 30%

 • SOP & Reference letter 10%

 • Interview 25%


IDEA - ARCH CMU KMUTT - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมสถาปัตย์ อินเตอร์ มช. ≈ 65,000 บาท / เทอม 

พี่หวังว่าบทความนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ช่วยให้ เด็กอาร์ตที่มีใจรักการออกแบบ ได้รู้จักคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้น ใครที่เพิ่งรู้ว่ามีคณะสาขาวิชานี้ด้วยหรอ และสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ลองเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆเพื่อศึกษาดูรายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมดูน้าา ส่วนใครที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าอยากเรียนที่ไหน ขั้นตอนต่อไปก็คือ เตรียมตัวสอบเพื่อยื่นคะแนนตามที่กำหนดใน Admission requirements และอย่าลืมไปรังสรรค์และคัดเลือกผลงานเด่นของเราใส่ portfolio ให้ปังๆเพื่อเตรียมยื่นให้กรรมการดูนะ เพราะคณะสถาปัตย์-ออกแบบ portfolio ที่โชว์ผลงานต่างๆที่เราทำนั้นสำคัญมากๆเลยล่ะ!


ส่วนน้องคนไหนที่กำลังเตรียมสอบข้อสอบต่างๆ เช่น IELTS, SAT และอยากเพิ่มความมั่นใจให้เกินร้อยก่อนไปสอบ ก็มาติวเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ มาอัพคะแนนกับพี่มิว SAT MATH 800 & พี่มิ้น SAT ENG 750 IELTS 8.5 ในคอร์ส Hybrid & Interactive ด้วยกัน! รับรองว่าน้องๆจะเรียนสนุก เรียนเข้าใจ ได้ทริคเพียบ คะแนนพุ่ง อย่างแน่นอน :D


เตรียมสอบ SAT เตรียมสอบ IELTS admission requirements 2022 INDA CU CommDe CU DBTM TU UDDI TU CDP MUIC DCD SUIC SOA+D KMUTT AIDT KMITL IDEA- ARCH CMU

ติว SAT ENG อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิ้น SAT ENG 750 >> https://www.interboosters.com/satengonline

ติว SAT MATH อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิว SAT MATH 800 >> https://www.interboosters.com/satmathonline

ติว IELTS ครบ 4skills กับพี่มิ้น IELTS 8.5 + Examiners >> https://www.interboosters.com/ieltsonline


Comments


Recent Posts

bottom of page