เรียน Design ที่ไหนดี? -- รวม 9 คณะอินเตอร์ สถาปัตย์-ออกแบบ เด็กสายอาร์ตห้ามพลาด!น้องคนไหนอยากเรียนต่อด้านสถาปัตย์ หรือการออกแบบ ยกมือขึ้น!


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เรียนด้านการออกแบบ เป็นคณะที่เด็กสายอาร์ตทั้งหลายเล็งไว้ว่า นี่แหละคณะที่เราอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัย! และอย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น การมีโอกาสได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เด็กสายอาร์ต อินเตอร์ไม่ควรพลาดมาให้แล้ว ทั้งเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ของปีการศึกษา 2565 (โดยเกณฑ์คะแนนด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์ของรอบ 1 ในการสมัครรอบอื่นๆ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คณะน้าา) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสาขาวิชา และค่าเทอม ของคณะสถาปัตย์/ออกแบบ ภาคอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ใครสนใจที่ไหนลองไปดูกันเลยว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง และในบางคณะ portfolio มีกำหนดเงื่อนไขยังไงบ้างนะ?


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/คณะสถาปัตย์ และ การออกแบบ หลักสูตรอินเตอร์ มีที่ไหนบ้างนะ?

  1. INDA Chula (สถาปัตย์ อินเตอร์ จุฬา)

  2. CommDe Chula (การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ จุฬา)

  3. DBTM Thammasat (สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

  4. UDDI Thammasat (การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

  5. CDP MUIC (การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ มหิดล)

  6. DCD SUIC (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล อินเตอร์ ศิลปากร)

  7. SOA+D KMUTT (สถาปัตย์ อินเตอร์ บางมด)

  8. AIDT KMITL (สถาปัตย์ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

  9. IDEA - ARCH CMU (สถาปัตย์ อินเตอร์ ม.เชียงใหม่)


ไปดูรายละเอียด Admission Requirements 2022 ของแต่ละคณะกันเลยย

 

INDA Chula (สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา)


INDA CU คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย INDA มีชื่อเต็มว่า International Program in Design and Architecture เป็นหลักสูตรที่เรียนจบภายใน 4 ปี


เกณฑ์คณะ INDA CU ปี 65 สถาปัตย์ อินเตอร์ จุฬา

INDA Chula Requirements 2022 (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา)

รอบ1 ปี65: รับสมัคร 9-24 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 80 คน


1. English (25%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG (Reading & Writing) ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Paper-based) ≥ 550

(Internet-based) ≥ 79

- CU-TEP ≥ 80

CU-AAT (Verbal) ≥ 400


2. Math (15%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 570

- CU-AAT (Math) ≥ 550


3. ความถนัดด้านออกแบบ (15%)

- CU-TAD ≥ 50%​


4. Interview 25%


5. Portfolio 5%


6. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 15 %


**สำหรับน้องที่คะแนนถึง 2 ใน 3 ทักษะ สามารถเลือกยื่นคะแนนขั้นต่ำของทักษะที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ได้ดังนี้


1. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 410

- IELTS ≥ 5.5

- TOEFL (Paper-based) ≥ 500

(Internet-based) ≥ 61

- CU-TEP (&speaking) ≥ 61

- CU-AAT (Verbal Section) ≥ 360


2. Math (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 530

- CU-AAT (Math) ≥ 500


3. ความถนัดด้านออกแบบ

- CU-TAD ≥ 45%INDA CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม INDA CU 1 ปีการศึกษา ≈ 182,000 บาท

ค่า summer ≈ 42,500 บาท / เทอม


เพิ่มเติม: http://cuinda.com/admissions-announcement-for-thai-applicants/


Our INDA CU InterBoostars


*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters


 

CommDe Chula (การออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬา)


Communication Design หรือ CommDe CU คือ ภาควิชาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น หลักสูตรนานาชาติ โดยการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสารด้านต่างๆ


เกณฑ์คณะ CommDe CU ปี 65 การออกแบบนิเทศศิลป์ อินเตอร์ จุฬา

CommDe CU Requirements 2022 (การออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬา)

รอบ1 ปี65: รับสมัคร 9-24 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 50 คน


1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 450

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Internet-based) ≥ 79

(Paper-based) ≥ 550

- CU-TEP ≥ 80

- CU-AAT (Verbal) ≥ 400


2. Math Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 490

- CU-AAT (Math) ≥ 450

- A-level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 5


3. กิจกรรมสอนนอกหลักสูตร และจดหมายแสดงเจตจำนงการศึกษา 10%


4. Portfolio 20%


5. สอบทักษะและการปฏิบัติงานออกแบบ 35%


6. สอบสัมภาษณ์ 35%CommDe CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม CommDe CU 1 ปีการศึกษา ≈ 191,000 บาท

ค่า summer ≈ 41,375 บาท / เทอม

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (4 ปี) ≈ 805,375 บาท


เพิ่มเติม: https://commde.com/admissions


Our CommDe CU InterBoostars


 

DBTM Thammasat (สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี


หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (Design, Business & Technology Management) หรือ DBTM TU คือ โครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท เรียนทั้งหมด 5 ปี คือปริญญาตรี 3.5 ปีและปริญญาโท 1.5 ปี


DBTM TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio ปี65: รับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565 -- รับ 75 คน

รอบ Inter Program Admission ปี65: รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 -- รับ 15 คน

จำนวนที่รับ: รวมสองรอบ 90 คนOption1

1. GPAX ≥ 3.00 อย่างน้อย 5 เทอม

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ≥ 400 (Reading and Writing ≥ 20)

- TOEFL (CBT) ≥ 133, (IBT) ≥ 45

- TU-GET (paper-based) ≥ 450, (CBT) ≥ 45


3. Workshop Interview

3C - Creativity, Collaboration, and CommunicationOption2

1. GPAX ≥ 2.50

2. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math I/II ≥ 600

- SAT Physics/Chemistry ≥ 600

- GCSE / IGCSE Math ≥ B, Physics/Chemistry ≥ B

- IB Math ≥ 5, Physics/Chemistry ≥ 5


3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ≥ 400 (Reading and Writing ≥ 20)

- TOEFL (CBT) ≥ 133, (IBT) ≥ 45

- TU-GET (paper-based) ≥ 450, (CBT) ≥ 45


4. Workshop Interview

3C - Creativity, Collaboration, and Communicationรูปแบบ Portfolio ที่ DBTM กำหนด สำหรับสมัครสอบรอบ Portfolio

ดู Portfolio Template >> https://www.tds.tu.ac.th/wp-content/uploads/211209_Portfolio-Template-DBTM-TCAS65.pdfDBTM TU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม DBTM TU ตลอดหลักสูตร (5 ปี) ≈ 812,320 บาท


เพิ่มเติม: https://www.tds.tu.ac.th/dbtmadmission/

https://www.tds.tu.ac.th/wp-content/uploads/211109_DBTM_Admission_2022-Score_Edit.pdf