16 คณะวิศวะ อินเตอร์ ทั่วไทย! -- สรุปข้อมูลและเกณฑ์คะแนน วิศวะอินเตอร์ ครบทุกที่ จบในคลิกเดียว

Updated: Jun 14


วิศวะอินเตอร์ engineering inter ในไทย interboosters

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตของน้องๆที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สายอาชีพวิศวกรเป็นที่ต้องการมากในแรงงานตลาดโลก ยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครเรียนวิศวะ อินเตอร์ ก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะนอกจากจะมีทักษะอาชีพด้านวิศวกรรมแล้วยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย รับรองว่าอนาคตการทำงานสว่างสดใสแน่นอน


วันนี้พี่จึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิศวะ อินเตอร์ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission requirements) ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิศวะ ภาคอินเตอร์ ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยไว้ให้แล้ว รวมถึงค่าเทอมด้วย น้องๆที่สนใจอยากเรียนวิศวะ อินเตอร์ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด!


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/คณะวิศวะ อินเตอร์ มีที่ไหนบ้างนะ?

1. ISE CU (วิศวะ อินเตอร์ จุฬา)

2. ChPE CU (วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา)

3. TEP-TEPE TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

4. SIIT TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

5. IUP KU (วิศวะ อินเตอร์ เกษตร)

6. IDDP KU (วิศวะ อินเตอร์ เกษตร - หลักสูตร 2 ปริญญา)

7. Computer Engineering MUIC (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ มหิดล)

8. Biomedical Engineering Mahidol (วิศวกรรมชีวการแพทย์ อินเตอร์ มหิดล)

9. Chemical Engineering Mahidol (วิศวกรรมเคมี อินเตอร์ มหิดล)

10. Industrial Engineering Mahidol (วิศวกรรมอุตสาหการ อินเตอร์ มหิดล)

11. SIIE KMITL (วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

12. Faculty of Engineering KMUTT (วิศวะ อินเตอร์ บางมด)

13. Faculty of Engineering KMUTNB (วิศวะ อินเตอร์ พระนครเหนือ)

14. Faculty of Engineering KKU (วิศวะ อินเตอร์ ม.ขอนแก่น)

15. Faculty of Engineering CMU (วิศวะ อินเตอร์ ม.เชียงใหม่)

16. Faculty of Engineering SUT (วิศวะ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)เอาล่ะ!! เมื่อน้องๆได้รู้แล้วว่าคณะวิศวะ อินเตอร์ ในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง เรามาดูเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ปีการศึกษา 2565 ของแต่ละที่กันเลยว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนะ?


 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University (CU)


ISE CU (วิศวะ อินเตอร์ จุฬา) มีสาขาวิชา ดังนี้

 1. วิศวกรรมนาโน (NANO-BIO)

 2. วิศวกรรมอากาศยาน (AERO)

 3. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)

 4. วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME-V)

 5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AI)


ISE Chula Requirements 2022 (วิศวะ อินเตอร์ จุฬา)รูปแบบที่ 1 - การยื่นคะแนนสอบ (รวมทุกสาขารับ 170 คน)

1. GPAX หรือเทียบเท่า (7.5%)​


2. Math (32.5%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 620

- SAT MATH Level2 ≥ 600

- CU-AAT (Math) ≥ 480

- A Level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 6​

- ACT Math ≥ 26


3. English (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80​


4. Science (40%) (เลือก 1 อย่าง)

-​ SAT Subject (Physics & Chemistry) ≥ 600

- CU-ATS ≥ 800

- A Level (Physics & Chemistry) ≥ B

- IB (Physics & Chemistry) ≥ 6​

- ACT Science ≥ 25

5. สอบสัมภาษณ์ (เป็นแบบ Pass/Fail ไม่มีคะแนน)


*ตั้งแต่ปี 2021 ตัดคะแนนสัมภาษณ์ออก แล้วไปเพิ่มน้ำหนักที่คะแนน Math & GPAX แทน*


>> สำหรับน้องที่คะแนนถึง 2 ใน 3 ทักษะ สามารถเลือกยื่นคะแนนขั้นต่ำของทักษะที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ได้ดังนี้

1. English

- IELTS ≥ 5.5

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 61

- CU-TEP ≥ 61


2. Math

- SAT MATH ≥ 590

- SAT Subject (Math level 2) ≥ 570

- CU-AAT Math ≥ 455

- A Level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 6

- ACT Math ≥ 24


3. Science

-​ SAT Subject (Physics & Chemistry) ≥ 570

- CU-ATS ≥ 760

- A Level (Physics & Chemistry) ≥

- IB (Physics & Chemistry) ≥ 6

- ACT Science ≥ 24รูปแบบที่ 2 - การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (รวมทุกสาขารับ 50 คน)

​​​1. GPAX ≥ 3.25 (30%)

2. English (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80​


3. E-Portfolio (35%) ในแฟ้มสะสมผลงาน ควรแสดงถึงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้

 • มีความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น การแข่งขันทางวิชาการ

 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น ผลงานทางวิชาการ วิศวกรรม หรืองานวิจัย โปรเจคต่างๆที่เคยทำ

 • มีแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 • มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเข้าค่ายอบรม/สัมมนา/ผลการเรียนออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เช่น ประสบการณ์การเป็นผู้นำกลุ่ม หรือมีบทบาทสำคัญในการทำงานกลุ่ม

4. Interview (15%)ISE CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา (รหัสนักศึกษา 63 เป็นต้นไป) 109,500 บาท / เทอม

ค่าเทอมต่อปี 219,000 บาท / ปี

ค่าเทอมรวม 4 ปี 876,000 บาท

ค่าเรียนภาคฤดูร้อน (Summer semester)48,375 บาท / เทอม

ค่า Industrial training21,000 บาท / เทอม


เพิ่มเติม: http://www.ise.eng.chula.ac.th/document/Admission2022/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%B565_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_Early_Admission_Edit.pdf
 


ChPE CU (วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา) *คณะเปิดใหม่! ปี 2022*

คณะนี้มีชื่อเต็มว่า Chemical and Process Engineering (ChPE) คือ คณะอินเตอร์เปิดใหม่ล่าสุดของวิศวะ จุฬา เป็นหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมี อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา แต่คนละส่วนกันกับ ISE นะจ๊ะ


ChPE CU Requirements 2022 (วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา)

ChPE CU Admission requirements 2022 - วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา1. English Tests (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80


2. Math Tests (30%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 620

- SAT MATH Level 2 (Subject test) ≥ 600

- CU-AAT (Math) ≥ 480

- A Level (Math 9709, 9231) ≥ B

- AP Calculus AB ≥ 3

- ACT Math ≥ 26

- IB Math ≥ 6


3. Science Tests (50%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Subject (Chemistry & Physics) ≥ 600

- CU-ATS ≥ 800

- A Level (Physics & Chem) ≥ B

- AP Physics 1 or 2 or C-Mechanics & AP Chem ≥ 3

- ACT Science ≥ 25

- IB Physics HL & Chem HL ≥ 6


**ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ≥ 50% ของคะแนนเต็ม**ChPE CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา (รหัสนักศึกษา 63 เป็นต้นไป) 109,500 บาท / เทอม

ค่าเทอมต่อปี 219,000 บาท / ปี

ค่าเทอมรวม 4 ปี 876,000 บาท

ค่าเรียนภาคฤดูร้อน (Summer semester)48,375 บาท / เทอมเพิ่มเติม: http://chem.eng.chula.ac.th/admission-inter-chpe/#


 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University (TU)


TEP-TEPE (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)


>> หลักสูตร Twinning Engineering Program หรือ TEP นั้น นักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ TSE ได้ โดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 3 แห่ง ได้แก่

 1. The University of Nottingham, UK

 2. UNSW Sydney, Australia

 3. KU Leuven, Belgium

โครงการ TEP มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)


>> หลักสูตรของ TEPE นั้นเป็นการนำมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ประเทศไทย โดยนักศึกษาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ


โครงการ TEPE มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

[ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร]


TEP-TEPE TU Requirements 2022โครงการ TEP – TEPE มีเกณฑ์การยื่นคะแนนเพื่อรับการคัดเลือก 3 ช่องทาง โดยยื่นสมัครได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น


Track 1 Requirements (ยื่นได้แค่รอบ Inter portfolio 1 เท่านั้น)

1. Portfolio แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

2. จดหมายแนะนำตัว โดยระบุถึงความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 2 Requirements

1. GPAX (Science & Math) ≥ 2.75

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 3 Requirements

1. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 620 และ SAT ENG ≥ 400

- IB (Math & Physics) ≥ 5

- GSAT Math ≥ 620 และ GSAT ENG ≥ 400


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)