top of page

16 คณะวิศวะ อินเตอร์ ทั่วไทย! -- สรุปข้อมูลและเกณฑ์คะแนน วิศวะอินเตอร์ ครบทุกที่ จบในคลิกเดียว

Updated: Aug 15, 2022


วิศวะอินเตอร์ engineering inter ในไทย interboosters

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตของน้องๆที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สายอาชีพวิศวกรเป็นที่ต้องการมากในแรงงานตลาดโลก ยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครเรียนวิศวะ อินเตอร์ ก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะนอกจากจะมีทักษะอาชีพด้านวิศวกรรมแล้วยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย รับรองว่าอนาคตการทำงานสว่างสดใสแน่นอน


วันนี้พี่จึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของคณะวิศวะ อินเตอร์ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission requirements) ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิศวะ ภาคอินเตอร์ ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยไว้ให้แล้ว รวมถึงค่าเทอมด้วย น้องๆที่สนใจอยากเรียนวิศวะ อินเตอร์ ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด!


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/คณะวิศวะ อินเตอร์ มีที่ไหนบ้างนะ?เอาล่ะ!! เมื่อน้องๆได้รู้แล้วว่าคณะวิศวะ อินเตอร์ ในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง เรามาดูเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (Admission Requirements) ปีการศึกษา 2565 ของแต่ละที่กันเลยว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนะ?


 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University (CU)


ISE CU (วิศวะ อินเตอร์ จุฬา) มีสาขาวิชา ดังนี้

 1. วิศวกรรมนาโน (NANO-BIO)

 2. วิศวกรรมอากาศยาน (AERO)

 3. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)

 4. วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME-V)

 5. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AI)


ISE Chula Requirements 2022 (วิศวะ อินเตอร์ จุฬา)รูปแบบที่ 1 - การยื่นคะแนนสอบ (รวมทุกสาขารับ 170 คน)

1. GPAX หรือเทียบเท่า (7.5%)​


2. Math (32.5%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 620

- SAT MATH Level2 ≥ 600

- CU-AAT (Math) ≥ 480

- A Level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 6​

- ACT Math ≥ 26


3. English (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80​


4. Science (40%) (เลือก 1 อย่าง)

-​ SAT Subject (Physics & Chemistry) ≥ 600

- CU-ATS ≥ 800

- A Level (Physics & Chemistry) ≥ B

- IB (Physics & Chemistry) ≥ 6​

- ACT Science ≥ 25

5. สอบสัมภาษณ์ (เป็นแบบ Pass/Fail ไม่มีคะแนน)


*ตั้งแต่ปี 2021 ตัดคะแนนสัมภาษณ์ออก แล้วไปเพิ่มน้ำหนักที่คะแนน Math & GPAX แทน*


>> สำหรับน้องที่คะแนนถึง 2 ใน 3 ทักษะ สามารถเลือกยื่นคะแนนขั้นต่ำของทักษะที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ได้ดังนี้

1. English

- IELTS ≥ 5.5

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 61

- CU-TEP ≥ 61


2. Math

- SAT MATH ≥ 590

- SAT Subject (Math level 2) ≥ 570

- CU-AAT Math ≥ 455

- A Level (Math) ≥ B

- IB (Math) ≥ 6

- ACT Math ≥ 24


3. Science

-​ SAT Subject (Physics & Chemistry) ≥ 570

- CU-ATS ≥ 760

- A Level (Physics & Chemistry) ≥

- IB (Physics & Chemistry) ≥ 6

- ACT Science ≥ 24รูปแบบที่ 2 - การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (รวมทุกสาขารับ 50 คน)

​​​1. GPAX ≥ 3.25 (30%)

2. English (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

-​ TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80​


3. E-Portfolio (35%) ในแฟ้มสะสมผลงาน ควรแสดงถึงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้

 • มีความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น การแข่งขันทางวิชาการ

 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น ผลงานทางวิชาการ วิศวกรรม หรืองานวิจัย โปรเจคต่างๆที่เคยทำ

 • มีแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจในการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 • มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเข้าค่ายอบรม/สัมมนา/ผลการเรียนออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม เช่น ประสบการณ์การเป็นผู้นำกลุ่ม หรือมีบทบาทสำคัญในการทำงานกลุ่ม

4. Interview (15%)ISE CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา (รหัสนักศึกษา 63 เป็นต้นไป) 109,500 บาท / เทอม

ค่าเทอมต่อปี 219,000 บาท / ปี

ค่าเทอมรวม 4 ปี 876,000 บาท

ค่าเรียนภาคฤดูร้อน (Summer semester)48,375 บาท / เทอม

ค่า Industrial training21,000 บาท / เทอม

 


ChPE CU (วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา) *คณะเปิดใหม่! ปี 2022*

คณะนี้มีชื่อเต็มว่า Chemical and Process Engineering (ChPE) คือ คณะอินเตอร์เปิดใหม่ล่าสุดของวิศวะ จุฬา เป็นหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมี อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา แต่คนละส่วนกันกับ ISE นะจ๊ะ


ChPE CU Requirements 2022 (วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา)

ChPE CU Admission requirements 2022 - วิศวะเคมี อินเตอร์ จุฬา1. English Tests (20%) (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- CU-TEP ≥ 80


2. Math Tests (30%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT MATH ≥ 620

- SAT MATH Level 2 (Subject test) ≥ 600

- CU-AAT (Math) ≥ 480

- A Level (Math 9709, 9231) ≥ B

- AP Calculus AB ≥ 3

- ACT Math ≥ 26

- IB Math ≥ 6


3. Science Tests (50%) (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Subject (Chemistry & Physics) ≥ 600

- CU-ATS ≥ 800

- A Level (Physics & Chem) ≥ B

- AP Physics 1 or 2 or C-Mechanics & AP Chem ≥ 3

- ACT Science ≥ 25

- IB Physics HL & Chem HL ≥ 6


**ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ≥ 50% ของคะแนนเต็ม**ChPE CU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา (รหัสนักศึกษา 63 เป็นต้นไป) 109,500 บาท / เทอม

ค่าเทอมต่อปี 219,000 บาท / ปี

ค่าเทอมรวม 4 ปี 876,000 บาท

ค่าเรียนภาคฤดูร้อน (Summer semester)48,375 บาท / เทอม

 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University (TU)


TEP-TEPE (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)


>> หลักสูตร Twinning Engineering Program หรือ TEP นั้น นักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ TSE ได้ โดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 3 แห่ง ได้แก่

 1. The University of Nottingham, UK

 2. UNSW Sydney, Australia

 3. KU Leuven, Belgium

โครงการ TEP มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)


>> หลักสูตรของ TEPE นั้นเป็นการนำมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ประเทศไทย โดยนักศึกษาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ


โครงการ TEPE มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

[ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร]


TEP-TEPE TU Requirements 2022โครงการ TEP – TEPE มีเกณฑ์การยื่นคะแนนเพื่อรับการคัดเลือก 3 ช่องทาง โดยยื่นสมัครได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น


Track 1 Requirements (ยื่นได้แค่รอบ Inter portfolio 1 เท่านั้น)

1. Portfolio แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

2. จดหมายแนะนำตัว โดยระบุถึงความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 2 Requirements

1. GPAX (Science & Math) ≥ 2.75

2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500


Track 3 Requirements

1. Standard Test (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 620 และ SAT ENG ≥ 400

- IB (Math & Physics) ≥ 5

- GSAT Math ≥ 620 และ GSAT ENG ≥ 400


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

-TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500TEP-TEPE - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมรวม 4 ปี

TEP-NU ≈ 635,000 บาท + GBP 71,860

TEP-UNSW ≈ 635,000 บาท + AUD 160,002 - 184,982

TEP-KUL ≈ 635,000 บาท + EUR 38,800

TEPE ≈ 1,016,000 บาท 


SIIT TU (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) คือ คณะวิศวะ อินเตอร์ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (Industrial Engineering and Logistics)

 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

 7. วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)

 8. การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

 9. เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

>> นักศึกษา SIIT สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อจบปี 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษา ดังนั้นถ้าใครทำเกรดตอนปี 1 ได้ดีก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้เรียนสาขาที่ต้องการ (ความนิยมของสาขาก็มีส่วนนะ เพราะถ้าสาขานี้ฮอต คนที่เกรดน้อยอาจไม่มีโอกาสได้เรียน เพราะเพื่อนที่เกรดเยอะกว่าเราเลือกไปแล้ว)

และในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนสาขา ก็สามารถทำได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการเลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาที่นักศึกษาได้เลือกไว้เมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ <<SIIT TU Requirements 2022

SIIT TU Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์


การสมัคร SIIT TU รอบ Inter Portfolio 2 มี 2 รูปแบบ โดยเลือกยื่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น

รูปแบบที่ 1 - การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

1. ยื่น Portfolio พร้อมแนบเกรดเฉลี่ย GPAX ≥ 2.75 หรือเทียบเท่า โดยต้องใช้ SIIT Portfolio Template ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 50 MB เท่านั้น

น้องสามารถโหลด SIIT Portfolio Template ได้ที่ >> https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/2022/Portfolio%201/Template%20Portfolio%20SIIT%20(TCAS%2065)%202.pdf


2. ยื่นคะแนนประเภทอื่นๆที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันฯ กำหนด (โดยไม่ต้องแนบ Portfolio และไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการสมัคร)

โดยคะแนนที่ใช้ยื่นได้มีดังนี้ SAT, A Level, IB, ACT, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ

ถ้าใช้วุฒิ GED สมัคร ต้องมีคะแนน SAT, A Level, IB, ACT (เลือก 1 อย่าง)

ดูเกณฑ์การเทียบวุฒิได้ที่ https://www.siit.tu.ac.th/admission.php?sid=15&ssid=105รูปแบบที่ 2 - การยื่นคะแนนสอบรอบ OSP (Submission of OSP Score)

กรณีเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษาโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำปี 2565 (Outstanding Student Programs) ทั้งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบนี้ได้โดยไม่ต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือยื่นคะแนนประเภทอื่นๆ (Other Score)SIIT TU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม SIIT TU ต่อเทอม ≈ 101,270 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 810,160 บาท

 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Kasetsart University (KU)


International Undergraduate Program หรือ IUP KU คือ คณะวิศวะ อินเตอร์ เกษตร นั่นเอง

โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง IUP KU เปิดรับสมัครทั้งหมด 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) แบ่งเป็น 2 สาขา คือ

- วิศวกรรมการสื่อสาร (Communication Engineering)

- นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์ประดิษฐ์ (Energy Innovation and Intelligent Robotics)

2. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical Mechanical Manufacturing Engineering)

3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (Software and Knowledge Engineering)

5. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)IUP KU Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ เกษตร

IUP KU Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ เกษตร

Requirements รอบ Portfolio ของคณะวิศวะ อินเตอร์สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาไฟฟ้า, สาขาอุตสาหการ และสาขาซอฟต์แวร์และความรู้

1. GPAX ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

2. Standardized Test (เลือก 1 อย่าง)

2.1 SAT Math ≥ 600 โดยคะแนน SAT รวม SAT ENG ≥ 1000 และคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือก 1 อย่าง) ระหว่าง IELTS ≥ 5.5 หรือ TOEFL (IBT) ≥ 61

2.2 GPAX วิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชา ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

2.3 คะแนน GED


IUP KU รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก

- คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ

- ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา


**ในแต่ละวิทยาเขต วันรับสมัครและรายละเอียดอาจแตกต่างกัน อย่าลืมเข้าไปดูสาขาวิชาในแต่ละวิทยาเขตที่เราสนใจอีกรอบนะจ๊ะIUP KU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม IUP KU ต่อเทอม ≈ 60,700 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 485,600 บาท

>> เป็นค่าใช้จ่ายของนิสิตที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2013 


นอกจากนี้ คณะวิศวะ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีหลักสูตร International Double Degree Program หรือ IDDP

โดยเป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ได้ปริญญา 2 ใบ หรือที่เรียกว่า Double degree คือเรียน 1 (ครั้ง) ได้ถึง 2 (ปริญญา) นั่นเองIDDP KU Requirements 2022

IDDP KU Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ เกษตร หลักสูตร 2 ปริญญา


Requirements รอบ Portfolio

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม หรือด้านการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ)


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.5

-TOEFL (IBT) ≥ 79

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 548

TOEFL (CBT) ≥ 211


3. Math Tests (เลือก 1 อย่าง)

- GPAX รายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ≥ 3.00

- SAT MATH ≥ 650

- SAT MATH Level 2 (Subject test) ≥ 650

- A Levels Math or Further Maths ≥ C

- AP Calculus AB or BC ≥ 3

- IB Math ≥ 5

- GCSE or IGCSE Math ≥ A


4. Science Tests (เลือก 1 อย่าง)

- GPAX รายวิชาวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ≥ 3.00

- SAT Physics ≥ 650

- A Level (Physics) ≥ C

- AS Levels Physics ≥ B

- AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥ 3

- GCSE or IGCSE Physics ≥ A

- IB Diploma Physics HL ≥ 5


IDDP KU รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือทางด้านการบิน

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก

- คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ

- ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
 

4. มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol University & MUIC


มหิดล อินเตอร์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Mahidol University International College หรือ MUIC นั้น ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเปิดสอนเพียงสาขาวิชาเดียว คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)Computer Engineering MUIC Admission Requirements 2022 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ มหิดล

EG CI MUIC Admission requirements 2022 - วิศวะคอม อินเตอร์ มหิดล


Requirements

สมัครแบบทั่วไป -- มีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 69

- DET ≥ 100


2. Aptitude Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 600

- ACT Math ≥ 25สมัครแบบ Fast Track -- มีสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0 (Writing ≥ 6.0)

- TOEFL (internet-based) ≥ 69 (Writing ≥ 22)


2. Aptitude Tests (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 600

- ACT Math ≥ 25


Computer Engineering MUIC - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 819,900 บาท 

แต่ว่านอกจากวิทยาลัยนานาชาติ MUIC ด้านบนแล้ว ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกนะ (คนละภาคส่วนกับวิทยาลัยนานาชาติ MUIC แต่เป็นหลักสูตรนานาชาติเหมือนกัน)

ในปีการศึกษา 2565 มีเปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Industrial Engineering - Dairy and Beverage Engineering)


Biomedical Engineering Mahidol Admission Requirements 2022

วิศวกรรมชีวการแพทย์ อินเตอร์ มหิดล

BME MU Admission requirements 2022 - วิศวะ ชีวการแพทย์ อินเตอร์ มหิดล


Requirements

1. จบสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

2. GPAX ≥ 3.50 (อย่างน้อย 4 เทอม)

3. GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ และชีววิทยา ≥ 3.25

4. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.5

- SAT ENG และคะแนนรวม SAT ≥ 1,000

-TOEFL (IBT) ≥ 64

TOEFL (ITP) ≥ 500

- MU GRAD Test ≥ 70

- MU-ELT ≥ 91


สมัครรอบรับตรงนี้ต้องมี

1. Portfolio

2. เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษเอสี่

3. หนังสือ Recommendation 3 ฉบับ

4. มีสอบสัมภาษณ์
 

Chemical Engineering Mahidol Admission Requirements 2022

วิศวกรรมเคมี อินเตอร์ มหิดล

CHE MU Admission requirements 2022 - วิศวะเคมี อินเตอร์ มหิดล


Requirements

1. จบสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียน (เลือก 1 อย่าง)

- GPAX ≥ 3.00 และ GPAX วิชาฟิสิกส์ หรือเคมี ≥ 3.00

- SAT (Subject test) Math2, Physics หรือ Chemistry ≥ 550

- ACT เฉลี่ยทุกรายวิชา ≥ 21


3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ENG และคะแนนรวม SAT ≥ 1,000

- TOEFL-ITP ≥ 500

TOEFL-iBT ≥ 64

- MU Grad test ≥ 70

- MU-ELT ≥ 84

- TOEIC ≥ 600


สมัครรอบรับตรงนี้ต้องมี

1. เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศกรรมเคมี และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (statement of purpose) อย่างน้อย 200-300 คำ ความยาว 1 หน้ากระดาษเอสี่

2. มีสอบสัมภาษณ์ 

Industrial Engineering Mahidol Admission Requirements 2022

วิศวกรรมอุตสาหการ อินเตอร์ มหิดล

วิชาเอกผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy and Beverage Engineering)

IE MU Admission requirements 2022 - วิศวะอุตสาหการ อินเตอร์ มหิดล

Requirements

1. GPAX ≥ 3.00 (อย่างน้อย 4 เทอม)

2. GPAX วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ และชีววิทยา ≥ 3.25

3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- SAT ENG และคะแนนรวม SAT ≥ 1,100

- TOEFL-ITP ≥ 500

TOEFL-iBT ≥ 64

TOEFL CBT ≥ 173

- MU Grad test ≥ 70

- TOEIC ≥ 600


สมัครรอบรับตรงนี้ต้องมี

1. Portfolio

2. เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศกรรมอุตสาหการ วิชาเอกผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ (statement of purpose) อย่างน้อย 100-150 คำ

3. มีสอบสัมภาษณ์
 

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - KMITL

School of International and Interdisciplinary Engineering หรือ SIIE คือ คณะวิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง

โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทาง SIIE KMITL เปิดรับสมัครทั้งหมด 12 สาขาวิชา ดังนี้

 1. ​วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

 2. วิศวกรรมเคมี ​(Chemical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (​Electrical Engineering - Electrical Power major)

 5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Electrical Engineering - Mechatronics major)

 6. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (​Engineering Management and Entrepreneurship)

 7. วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)

 8. วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)

 9. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (​Industrial Engineering & Logistics Management)

 10. ​วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 11. หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (​Robotics & AI Engineering)

 12. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ​(Software Engineering)SIIE KMITL Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง


***สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขาการเรียน โดยจัดลำดับแรกเป็นสาขาที่ต้องการเข้ามากที่สุด และไล่ลำดับลงมา

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า


2. คะแนนวัดระดับทักษะ (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT ≥ 1020

 • GSAT ≥ 1020

 • GPA อย่างน้อย 4 เทอม ≥ 75%

 • ACT (composite score) ≥ 19

 • IB Diploma ≥ 29

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL

 • ผลสอบอื่นๆ เช่น A Level, Gaokao, GAT/PAT


***น้องๆที่จะสมัครสาขา Financial Engineering และ Software Engineering ต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกยื่น 1 อย่าง)

 • SAT Math ≥ 600

 • GSAT Math ≥ 600

 • SAT Math Level 2 ≥ 600

 • ACT (Math) ≥ 23

 • IB Diploma (Math) ≥ 5

 • AP Test (Math) ≥ 4

 • A-Level (Math) ≥ B

*ไม่สามารถยื่นประกาศนียบัตรที่ได้รับจาก Faculty of Engineering – KMITL ในการสมัครสาขา Software Engineering ได้*3. คะแนนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 6.0

 • TOEFL (PBT) ≥ 550

 • TOEFL (CBT) ≥ 213

 • TOEFL (iBT) ≥ 79

 • Cambridge English Exam: FCE, CAE หรือ CPE ≥170

 • IB English A1 or A2 ≥ 4

 • IB English B (HL) ≥ 5

 • KMITL – TEP ≥ B2


4. Personal statement

เขียน essay (ความยาวไม่เกิน 650 คำ) แสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เราสนใจสมัครเรียน


5. Recommendation Letters 2 ฉบับSIIE KMITL - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชา SIIE KMITL ต่อเทอม ≈ 90,000 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 720,000 บาท


**สาขาวิชา Financial Engineering ค่าเทอม 120,000 บาท / เทอม

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 960,000 บาทขั้นตอนการสมัครรับตรง คณะวิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง >> http://ieng.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2019/kmitl_ann_1/Admissions%20Application%20Process%20-%20Final.pdf
 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางมด - KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเปิดการเรียนการสอนภาคอินเตอร์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า KMUTT International Admission โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางมดนี้ ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering - FoE) เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่

 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

 2. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (ชื่อเดิม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) (Electronic and Telecommunication Engineering)

 5. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

 6. วิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering)


Faculty of Engineering - KMUTT Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ บางมด

FOE KMUTT Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ บางมด

Requirements รอบ Admission 1 &2 ของวิศวะ อินเตอร์ บางมด ทุกสาขาวิชา

1. GPAX ผลการเรียนรวม ≥ 2.75 (อย่างน้อย 5 เทอม)

2. GPAX ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 2.75


เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

 1. สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ (Multi Mini Interview) 40%

 2. สอบสัมภาษณ์ (Interview) 40%

 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 20%

>> โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ (Multi Mini Interview) ในช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์ พร้อมพิจารณา Portfolio ในช่วงบ่าย (วันเดียวกัน)Faculty of Engineering KMUTT - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชาตลอดหลักสูตร (4 ปี) ≈ 448,000 บาท

**สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 413,000 บาท

 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) - KMUTNB


King Mongkut's University of Technology North Bangkok หรือ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็มีหลักสูตรนานาชาติ เช่นกัน โดยในปีการศึกษา 2565 เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา ดังนี้

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (Innovative Materials Engineering)

 3. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering)

และมีอีก 2 สาขาวิชา ที่ถึงแม้จะไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ (International Program) แต่ก็สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) คือ

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical engineering)

 2. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Robotics Engineering and Automation System)


Faculty of Engineering - KMUTNB Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ พระนครเหนือ

ENG KMUTNB Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ พระนครเหนือ

Requirements รอบ 1&2 ของวิศวะ อินเตอร์ พระนครเหนือทุกสาขาวิชา

1. Standardized test (เลือก 1 อย่าง)

 • SAT คะแนนรวม ≥ 1000 และ Math ≥ 550

 • GSAT คะแนนรวม ≥ 1000

 • IGCSE or GCS or GCE ≥ C

 • GED ≥145 (in each subject) (Math and science ≥ 165)


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 4.5

 • TOEFL (Paper-based) ≥ 450

 • TOEFL (Internet-based) ≥ 45

 • TOEFL (Computer-based) ≥ 133

 • TOEIC ≥ 500

 • K-STEP ≥ 55


Faculty of Engineering KMUTNB - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชาต่อเทอม ≈ 60,000 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 480,000 บาท 


8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Khon Kaen University (KKU)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering)

 2. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)

 3. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 4. วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (Digital Media Engineering)


Faculty of Engineering - KKU Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ มข


Requirements รอบ Portfolio (โครงการผู้มีศักยภาพสูง)

1. ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. GPAX ≥ 2.75 (อย่างน้อย 5 เทอม)

3. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.0

 • TOEFL (Paper-based) ≥ 494

 • TOEFL (Internet-based) ≥ 59

 • TOEFL (Computer-based) ≥ 167

 • TOEIC ≥ 550

 • CU-TEP ≥ 61

 • TU-GET (Paper-based) ≥ 401

 • TU-GET (Computer-based) ≥ 62

 • KEPT ≥ 62

 • KKU-AELT ≥ 3.5

>> ถ้าผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ จะต้องเข้ารับอบรมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด <<

4. มีผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Portfolio ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (นับรวมปกและสารบัญ)

6. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษบรรยายแนะนำจุดเด่นของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเป้าหมายที่ต้องการเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose) โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความ ความยาว ไม่เกิน 1 หน้าขนาดกระดาษ A4


อ่านรายละเอียดการสมัครสอบรอบ Portfolio เพิ่มเติมได้ที่ >> https://admissions.kku.ac.th/web/Port/PortDetail/2384/4Requirements รอบ Admission

1. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.0

 • TOEFL (Paper-based) ≥ 494

 • TOEFL (Internet-based) ≥ 59

 • TOEFL (Computer-based) ≥ 167

 • TOEIC ≥ 550

 • CU-TEP ≥ 61

 • TU-GET (Paper-based) ≥ 401

 • TU-GET (Computer-based) ≥ 62

 • KEPT ≥ 62

 • KKU-AELT ≥ 3.5

>> ถ้าผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ จะต้องเข้ารับอบรมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด <<Faculty of Engineering KKU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชาต่อเทอม ≈ 45,000 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 360,000 บาท


เพิ่มเติม: https://admissions.kku.ac.th/apply-port12-65/


 

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chiangmai University (CMU)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในปีการศึกษา 2565 นี้ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 2. วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information Systems and Network Engineering)


Faculty of Engineering - CMU Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ มช.


วิศวะ อินเตอร์ มช มี 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering - ME)

 2. วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information Systems and Network Engineering - ISNE)


เลือกสมัครสอบได้ 2 Track

Track 1 >> สำหรับผู้สมัครที่เลือกรูปแบบนี้ คือ ไม่มีผลคะแนน standardized tests เลย คุณสมบัติที่ต้องมีคือ

- ถ้าสมัครเข้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) ใน Transcript ต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี - ถ้าสาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information Systems and Network Engineering) ใน Transcript ต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

**เนื่องจากไม่มีผลคะแนนมายื่น จึงต้องเข้าสอบ CMU internal exam ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ (โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองสาขานี้ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ต้องสอบข้อเขียนออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ด้วย


Track 2 >> สำหรับผู้สมัครที่เลือกรูปแบบนี้ต้องมีผลคะแนน SAT (Math & English), SAT Math II และ SAT subject tests Physics และต้องมีคะแนน English tests ตามเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำด้านล่างด้วย โดยทางเลือกนี้มีแค่สอบสัมภาษณ์ออนไลน์เท่านั้น


เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ English Tests (เลือก 1 อย่าง)

 • IELTS ≥ 5.0

 • SAT ENG ≥ 320

 • TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500

 • TOEFL (iBT) ≥ 61

 • TOEFL (CBT) ≥ 173

 • TOEIC ≥ 600Faculty of Engineering CMU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมทุกสาขาวิชาต่อเทอม ≈ 50,000 บาท

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 400,000 บาท


*สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) มีค่าแรกเข้า 20,200 บาท (จ่ายครั้งเดียว) 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - Suranaree University of Technology (SUT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของภาคอีสาน โคราช (จังหวัดนครราชสีมา)

โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะวิศวะ อินเตอร์ สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่

 1. วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ (Material Innovation and Design Engineering)

 2. วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (Petrochemical and Polymer Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)Faculty of Engineering - SUT Admission Requirements 2022

วิศวะ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ENG SUT Admission requirements 2022 - วิศวะ อินเตอร์ เทคโนโลยีสุรนารี

Requirements รอบ Portfolio

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. GPAX (4 เทอม) ≥ 2.75

3. GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ≥ 3.00 ขึ้นไป และมี GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ≥ 2.50


หากมีคะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • TOEFL ≥ 61 (TOEFL internet-based)

 • IELTS ≥ 5.5

 • TOEIC ≥ 550

 • TU-GET ≥ 450


Faculty of Engineering SUT - Tuition & Program Fees

ค่าเทอมรวมตลอดหลักสูตร (4 ปี) ≈ 199,500 บาท
 

ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลของคณะวิศวะ อินเตอร์ จากทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย! พร้อมกับข้อมูลเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ อัปเดตล่าสุดปีการศึกษา 2565 ;) หวังว่าข้อมูลคณะวิศวะ อินเตอร์ และ Admission Requirements ของแต่ละมหาลัยนี้จะช่วยให้น้องๆได้รู้ว่า คณะวิศวะ อินเตอร์ที่เราสนใจ มีเปิดสอนที่มหาลัยไหนในไทยบ้าง น้องบางคนอาจจะได้ความรู้ใหม่ว่ามีวิศวะสาขาวิชานี้ด้วย หรือเพิ่งรู้ว่ามีการเรียนแบบ double degree ที่มหาลัยนี้ด้วย ดังนั้น พี่ก็หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ทำให้น้องๆได้เจอเส้นทางในการเป็นวิศวกรในอนาคตนะจ๊ะ

นอกจากนี้ เมื่อเราเจอสาขาวิชาที่สนใจแล้ว ก็จะได้เตรียมตัวสอบได้ตรงจุดมากขึ้น เพราะรู้แล้วว่าสาขานี้ ที่มหาวิทยาลัยนี้ รับคะแนนจากข้อสอบใดบ้าง รับ IELTS รับ SAT ไหม และถ้าน้องๆคิดว่าการเตรียมสอบเข้าคณะวิศวะ อินเตอร์ ด้วยตนเองอย่างเดียวไม่พอ อยากเพิ่มความมั่นใจเกินร้อยก่อนไปสอบ ก็มาติวเพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ มาอัพคะแนนกับพี่มิว SAT MATH 800 & พี่มิ้น SAT ENG 750 IELTS 8.5 ในคอร์ส Hybrid & Interactive ด้วยกัน! รับรองว่าน้องๆจะเรียนสนุก เรียนเข้าใจ ได้ทริคเพียบ คะแนนพุ่ง อย่างแน่นอน :D