top of page

อัพเดท! วันสอบ IELTS 2023 Academic (paper-based) -- รอบมค - มิย ครบทั้ง IDP & British Council


ตารางสอบ IELTS ปี 2023 / 2566

วันสอบ IELTS Paper-Based (Academic) ปี 2023

(มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566)


ข้อมูลในบทความนี้เป็นวันสอบ IELTS ของทั้งศูนย์สอบ British Council และ IDP ทั่วประเทศ!


สนามสอบ IELTS

ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ IELTS 2 แห่ง คือ British Council และ IDP น้องสามารถสอบที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบและความสะดวกของเรา ผลสอบ IELTS ที่ได้จากทั้งสองที่นี้ สามารถยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดรับเลย เอาล่ะ เราไปดูกันว่า แต่ละศูนย์สอบเปิดให้บริการที่จังหวัดใดบ้าง

British Council >> กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต พิษณุโลก สมุทรปราการ ปทุมธานี

IDP >> กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต นครราชสีมา มหาสารคาม พิษณุโลก

**ตัวหนังสือสีชมพู คือสนามสอบที่ทั้งสองศูนย์สอบมีไม่เหมือนกัน เช่น น้องที่อยู่หาดใหญ่ก็จะได้สอบ IELTS กับศูนย์สอบ IDP เท่านั้น ไม่มีศูนย์สอบ British Councilสนามสอบ IELTS ในกรุงเทพ

ตารางสอบ IELTS ในกรุงเทพ ปี 2023