top of page

IELTS Writing ออกอะไรบ้าง? + แจกตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing 2022


ตัวอย่างข้อสอบจริง IELTS writing 2022

Updated! รวมหัวข้อ IELTS Writing ปี 2021-2022 ทั้ง IELTS Writing task 1 และ IELTS Writing task 2!


อันดับแรกเรามาทบทวนข้อมูลเบื้องต้นของ IELTS Writing กันก่อน

IELTS writing task 1 2022 IELTS writing task 2 2022 เตรียมสอบ IELTS writing

IELTS Writing แบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ

  • IELTS writing task 1

  • IELTS writing task 2

โดยจะมีเวลา 60 นาทีในการทำข้อสอบ น้องต้องจัดสรรแบ่งเวลาเองนะว่าจะทำพาร์ทไหนก่อน และใช้เวลากับแต่ละพาร์ทกี่นาที (แนะนำว่าอย่าเสียเวลากับ task 1 มากเกินไป ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที อีก 40 นาทีควรนำไปใช้เขียน task 2 เพราะอันนั้นยากกว่า)


IELTS writing task 1 คือการเขียนอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง แผนที่ เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ แต่ไม่ควรเกิน 170-180 คำ


IELTS writing task 2 คือ การเขียนเรียงความ academic essay แสดงความคิดเห็น หรือหาทางออกของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำเมื่อดูจากสถิติข้อมูลของเด็กไทยที่สอบ IELTS นั้น เด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยใน IELTS Writing อยู่ที่ 5.5 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุดใน 4 skills จึงนับว่า IELTS Writing เป็นพาร์ทที่ยากอันดับต้นๆของน้องหลายคนเลย ด้วยความที่ต้องเขียน essay ที่เป็นทางการปกติแล้วการเขียน essay ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็น IELTS Writing ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่ถึงจะยากแค่ไหนถ้า