อัปเดต! 14 คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบมีนานี้!


เกณฑ์คณะ Inter TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 65 รอบ admission

เกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี65 รอบ 2 มาแล้วจ้าา

เช็คเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำได้ที่นี่เลย!


ยื่นสมัครคณะนี้มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์รึเปล่า?

คณะนี้ต้องใช้คะแนน SAT Eng, SAT Math, คะแนน IELTS และคะแนนอื่นๆเท่าไร ยังไงบ้างนะ?


ใครที่กำลังมีคำถามเหล่านี้ หรือกำลังหาข้อมูลคะแนนขั้นต่ำและเงื่อนไขการสมัครสอบคณะในฝันอยู่ พี่ได้รวบรวม Admission Requirements 2022 ทั้งรอบ Inter Portfolio 2 (รอบ 2) และรอบ Admission 1 และ 2 ของคณะ Inter TU ไว้ให้แล้ว ใครสนใจคณะไหน จิ้มชื่อคณะด้านล่างได้เลยรวมคณะ Inter Thammasat เปิดรับรอบมีนาคม ปี65

 1. เกณฑ์ BBA TU ปี65

 2. เกณฑ์ BE TU ปี65

 3. เกณฑ์ LLB TU ปี65

 4. เกณฑ์ BJM TU ปี65

 5. เกณฑ์ BAS TU ปี65

 6. เกณฑ์ BSI TU ปี65

 7. เกณฑ์ BEC TU ปี65

 8. เกณฑ์ PBIC TU ปี65

 9. เกณฑ์ GSSE TU ปี65

 10. เกณฑ์ BIR TU ปี65

 11. เกณฑ์ PPE TU ปี65

 12. เกณฑ์ UDDI TU ปี65

 13. เกณฑ์ TEP-TEPE TU ปี65

 14. เกณฑ์ SPD TU ปี65


>> DBTM TU เปิดรับสมัครอีกรอบในเดือนพฤษภาคม 2565 <<

 

BBA Thammasat (บริหารธุรกิจ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BBA TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BBA อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BBA TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 14-30 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับ: 29* คน


1. Aptitude Tests

- SAT Total ≥ 1,200 (90%)

- SAT Math ≥ 600 (45%)

- SAT Verbal ≥ 460 (45%)


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0 (Each section ≥ 5.5)

- TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- TU-GET (paper-based) ≥ 550

- TU-GET (computer-based) ≥ 80


3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ≥ 5 เต็ม 10 (10%)*จริงๆแล้วรอบ Inter Portfolio 2 นี้ประกาศรับ 20 คน แต่เนื่องจากจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุ จึงรับเพิ่มในรอบ Inter Portfolio 2 คาดว่าจะรับรอบนี้ 29คน


เพิ่มเติม: http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.php

http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions2022/Announcement.pdfOur BBA TU InterBoostars


ติว SAT ENG อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิ้น SAT ENG 750 >> https://www.interboosters.com/satengonline

ติว SAT MATH อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิว SAT MATH 800 >> https://www.interboosters.com/satmathonline

ติว IELTS ครบ 4skills กับพี่มิ้น IELTS 8.5 + Examiners >> https://www.interboosters.com/ieltsonline


 

BE Thammasat (เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BE TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BE อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BE TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 14-30 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับ: 41* คน


1. English 40% (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 450

- IELTS ≥ 6.5

- TU-GET (PBT) ≥ 550

- TU-GET (CBT) ≥ 80

- GSAT ≥ 450

- TOEFL (internet-based) ≥ 80


2. MATH 60% (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 650

- SAT Math level 2 ≥ 650

- GSAT Math ≥ 650


*จริงๆแล้วรอบ Inter Portfolio 2 นี้รับ 20 คน แต่เนื่องจากจํานวนรับในรอบ Inter Portfolio 1 ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุ จึงรับเพิ่มในรอบ Inter Portfolio 2 คาดว่ารอบนี้จะรับ 41 คน


เพิ่มเติม: https://admission.be.econ.tu.ac.th/

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610432644.pdf
Our BE TU InterBoostars*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters


 


LLB Thammasat (นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

LLB TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ LLB อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

LLB TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2565 -- รับ 55 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2565 -- รับ 10 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**ทุกรอบต้องมีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61รอบ Inter Program Admission 1

>> สอบข้อเขียน TUAdLaw โดยทดสอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

1. แบบทดสอบ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Reading Comprehension)

2. แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล (Logical Reasoning)

3. แบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Essay Writing)


รอบ Inter Program Admission 2

ต้องมีผลคะแนน ดังนี้

- SAT (Total) ≥ 1200

โดยต้องมีคะแนน SAT Verbal ≥ 550เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610415545.pdfOur LLB TU InterBoostars


 

BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BJM TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BJM อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BJM TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2565 -- รับ 65 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-7 พฤษภาคม 2565 -- รับ 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading&Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET ≥ 500


3. สอบข้อเขียน 2 หัวข้อ ดังนี้

 1. Basic Understanding of Media and Communication

 2. Current Affairs


4. English language Interviewเพิ่มเติม: https://bjm.jc.tu.ac.th/2021/11/17/b-j-m-admission-2022/

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021110210132852.pdf
Our BJM TU InterBoostars


 


BAS Thammasat (British and American Studies)

(สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา)


BAS TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BAS อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BAS TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-31 มีนาคม 2565 -- รับ 50 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-6 พฤษภาคม 2565 -- รับ 20 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


รอบ Inter Program Admission 1

Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 350

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


>> คัดเลือกจากคะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

**มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบ Inter Program Admission 2

Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 350

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


>> คัดเลือกจากคะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

**มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพิ่มเติม: https://basthammasat.org/requirements-2018/#1577956781480-e5810417-5a3a

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610393483.pdf
Our BAS TU InterBoostars


ติว SAT ENG อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิ้น SAT ENG 750 >> https://www.interboosters.com/satengonline

ติว IELTS ครบ 4skills กับพี่มิ้น IELTS 8.5 + Examiners >> https://www.interboosters.com/ieltsonline


 

BSI Thammasat (Service Innovation)

(นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BSI TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BSI อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BSI TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2565 -- รับ 40 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-10 พฤษภาคม 2565 -- รับ 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


รอบ Inter Program Admission 1

Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)