อัพเดท! เกณฑ์ 15 คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี65 -- เช็ค Inter TU Requirements 2022 ได้ที่นี่เลย!


เกณฑ์คณะ Inter TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์

เกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี65 มาแล้วจ้าา

เช็คเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำได้ที่นี่เลย!


ยื่นสมัครคณะนี้ต้องใช้ portfolio ไหม?

มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์รึเปล่า?

คณะนี้ต้องใช้คะแนน SAT Eng, SAT Math, คะแนน IELTS และคะแนนอื่นๆเท่าไร ยังไงบ้างนะ?


ใครที่กำลังมีคำถามเหล่านี้ หรือกำลังหาข้อมูลคะแนนขั้นต่ำและเงื่อนไขการสมัครสอบคณะในฝันอยู่ พี่ได้รวบรวม Admission Requirements 2022 ทั้งรอบ Portfolio และรอบ Admission (ในบางคณะ) ของคณะ Inter TU ไว้ให้แล้ว ใครสนใจคณะไหน จิ้มชื่อคณะด้านล่างได้เลยรวมคณะ Inter Thammasat เปิดรับรอบ1 ปี65

 1. เกณฑ์ BBA TU ปี65

 2. เกณฑ์ BE TU ปี65

 3. เกณฑ์ LLB TU ปี65

 4. เกณฑ์ BJM TU ปี65

 5. เกณฑ์ BAS TU ปี65

 6. เกณฑ์ BSI TU ปี65

 7. เกณฑ์ BEC TU ปี65

 8. เกณฑ์ PBIC TU ปี65

 9. เกณฑ์ GSSE TU ปี65

 10. เกณฑ์ DBTM TU ปี65

 11. เกณฑ์ BIR TU ปี65

 12. เกณฑ์ PPE TU ปี65

 13. เกณฑ์ UDDI TU ปี65

 14. เกณฑ์ TEP-TEPE TU ปี65

 15. เกณฑ์ SPD TU ปี65

 

BBA Thammasat (บริหารธุรกิจ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BBA TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BBA อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BBA TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 1 ปี65: รับสมัคร 13-29 ธันวาคม 2564

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 14-30 มีนาคม 25651. Aptitude Tests

- SAT Total ≥ 1,200 (90%)

- SAT Math ≥ 600 (45%)

- SAT Verbal ≥ 460 (45%)


2. English Tests (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0 (Each section ≥ 5.5)

- TOEFL (Internet-based) ≥ 80

- TU-GET (paper-based) ≥ 550

- TU-GET (computer-based) ≥ 80


3. Interview ≥ 5 เต็ม 10 (10%)


เพิ่มเติม: http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.phpOur BBA TU InterBoostars


ติว SAT ENG อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิ้น SAT ENG 750 >> https://www.interboosters.com/satengonline

ติว SAT MATH อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิว SAT MATH 800 >> https://www.interboosters.com/satmathonline

ติว IELTS ครบ 4skills กับพี่มิ้น IELTS 8.5 + Examiners >> https://www.interboosters.com/ieltsonline


 

BE Thammasat (เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BE TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BE อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BE TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 1 ปี65: รับสมัคร 9-29 ธันวาคม 2564 -- รับ 130 คน

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 14-30 มีนาคม 2565 -- รับ 20 คน


1. English 40% (เลือก 1 อย่าง)

- SAT ENG ≥ 450

- IELTS ≥ 6.5

- TU-GET (PBT) ≥ 550

- TU-GET (CBT) ≥ 80

- GSAT ≥ 450

- TOEFL (internet-based) ≥ 80


2. MATH 60% (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Math ≥ 650

- SAT Math level 2 ≥ 650

- GSAT ≥ 650เพิ่มเติม: https://admission.be.econ.tu.ac.th/Our BE TU InterBoostars*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters


 

LLB Thammasat (นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

LLB TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ LLB อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

LLB TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 1 ปี65: รับสมัคร 1-31 ธันวาคม 2564 -- รับ 55 คน

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2565 -- รับ 55 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2565 -- รับ 10 คน

จำนวนที่รับ: รวมทั้ง 3 รอบ 120 คน


ทุก Track ต้องมีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


* Track 1 - รอบ Inter Portfolio 1

รับสมัคร: 1-31 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 55 คน

ต้องมีผลคะแนน ดังนี้

- SAT (Total) ≥ 1200

โดยต้องมีคะแนน SAT Verbal ≥ 550


* Track 2 - รอบ Inter Program Admission 1

รับสมัคร: 1-15 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับ: 55 คน

>> สอบข้อเขียน TUAdLAW โดยทดสอบทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

1. แบบทดสอบ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Reading Comprehension)

2. แบบทดสอบปรนัยว่าด้วยการให้เหตุผล (Logical Reasoning)

3. แบบทดสอบการเขียนเรียงความ (Essay Writing)


* Track 3 - รอบ Inter Program Admission 2

รับสมัคร: 1-15 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 10 คน

ต้องมีผลคะแนน ดังนี้

- SAT (Total) ≥ 1200

โดยต้องมีคะแนน SAT Verbal ≥ 550เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610415545.pdfOur LLB TU InterBoostars


 

BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BJM TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 1 ปี65: รับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 -- รับ 10 คน

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2565 -- รับ 65 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-7 พฤษภาคม 2565 -- รับ 5 คน

จำนวนที่รับ: รวมทั้ง 3 รอบ 80 คน


รอบ Inter Portfolio 1

รับสมัคร: 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ: 10 คน

Requirements

1. GPAX ≥ 3.00

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading&Writing) ≥ 450

- IELTS ≥ 6.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 79

- TU-GET ≥ 550


3. Portfolio + Statement of Purpose

ใน Portfolio ต้องประกอบด้วย

- มีประสบการณ์ 1 ปี ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ เข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน และ/หรือ

- ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ

**ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การยื่น Portfolio

>> งานถ่ายแบบ งานแสดง ร้องเพลง เต้น เชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น

4. English language Interview

*ไม่มีสอบข้อเขียนรอบ Inter Program Admission 1 & 2

Admission 1 รับสมัคร: 1-15 มีนาคม 2565 จำนวนที่รับ: 65 คน

Admission 2 รับสมัคร: 1-7 พฤษภาคม 2565 จำนวนที่รับ: 5 คน


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading&Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET ≥ 500


3. สอบข้อเขียน 2 หัวข้อ ดังนี้

 1. Basic Understanding of Media and Communication

 2. Current Affairs


4. English language Interviewเพิ่มเติม: https://bjm.jc.tu.ac.th/2021/11/17/b-j-m-admission-2022/Our BJM TU InterBoostars


 

BAS Thammasat (British and American Studies)

(สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา)


BAS TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BAS อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BAS TU Requirements 2022

รอบ Inter Portfolio 2 ปี65: รับสมัคร 1 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2565 -- รับ 30 คน

รอบ Inter Program Admission 1 ปี65: รับสมัคร 1-31 มีนาคม 2565 -- รับ 50 คน

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-13 พฤษภาคม 2565 -- รับ 20 คน

จำนวนที่รับ: รวมทั้ง 3 รอบ 100 คน


รอบ Inter Portfolio 2

รับสมัคร: 1 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนที่รับ: 30 คน

Requirements

1. GPAX ≥ 3.00 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 400

- IELTS ≥ 6.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 80

- TU-GET (PBT) ≥ 550

- TU-GET (CBT) ≥ 70


3. ต้องเคยมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ (เลือก 1 อย่าง)

- เคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป) ในระดับ ม.ปลาย

- เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา (หากมีคุณสมบัติข้อนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


>> คัดเลือกจากคะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

*ไม่มีการสอบข้อเขียนรอบ Inter Program Admission 1

รับสมัคร: 1-31 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับ: 50 คน

Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 350

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


>> คัดเลือกจากคะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

**มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์