รวมเกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบ3 ปี65 (Inter TU Admission 2022)


เกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ รอบ3 ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี65 มาแล้วจ้าา

Inter TU เกณฑ์คณะ รอบ admission ปี 65 TU Admission Requirements 2022

รวมคณะ Inter Thammasat เปิดรับรอบ 3 ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี65

 1. เกณฑ์ LLB TU ปี65

 2. เกณฑ์ BJM TU ปี65

 3. เกณฑ์ BAS TU ปี65

 4. เกณฑ์ BSI TU ปี65

 5. เกณฑ์ BEC TU ปี65

 6. เกณฑ์ PBIC TU ปี65

 7. เกณฑ์ GSSE TU ปี65

 8. เกณฑ์ DBTM TU ปี65

 9. เกณฑ์ PPE TU ปี65

 10. เกณฑ์ UDDI TU ปี65

 11. เกณฑ์ TEP-TEPE TU ปี65

 12. เกณฑ์ SPD TU ปี65


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 


LLB Thammasat (นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

LLB TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ LLB อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

LLB TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 10 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


2. Aptitude Tests

- SAT Total ≥ 1,200

โดยต้องมีคะแนน SAT Verbal ≥ 550เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610415545.pdfOur LLB TU InterBoostars


 


BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BJM TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BJM อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BJM TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-7 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET ≥ 500


3. สอบข้อเขียน 2 หัวข้อ ดังนี้

 1. Basic Understanding of Media and Communication

 2. Current Affairs


4. English language Interviewเพิ่มเติม: https://bjm.jc.tu.ac.th/2021/11/17/b-j-m-admission-2022/

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021110210132852.pdf
Our BJM TU InterBoostars


 


BAS Thammasat (British and American Studies)

(สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา)


BAS TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BAS อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BAS TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-6 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 20 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 350

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


>> คัดเลือกจากคะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

**มีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพิ่มเติม: https://basthammasat.org/requirements-2018/#1577956781480-e5810417-5a3a

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610393483.pdf
Our BAS TU InterBoostars


ติว SAT ENG อัพคะแนนรอบต่อไปกับพี่มิ้น SAT ENG 750 >> https://www.interboosters.com/satengonline

ติว IELTS ครบ 4skills กับพี่มิ้น IELTS 8.5 + Examiners >> https://www.interboosters.com/ieltsonline


 

BSI Thammasat (Service Innovation)

(นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BSI TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BSI อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BSI TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-10 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.00

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (PBT) ≥ 500

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


3. Written Exam

4. Interview


เพิ่มเติม: https://www.citu.tu.ac.th/5102/

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610403337.pdf


*ติดตามข้อมูล Update ได้ที่ Instagram: interboosters 


BEC Thammasat (Business English Communication)

(สื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BEC TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BEC อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BEC TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-13 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX 5 เทอม ≥ 2.75 หรือ GPAX 6 เทอม ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT Eng ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


3. Written Exam

4. Interview


เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610411499.pdfOur BEC TU InterBoostars 

PBIC Thammasat (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

สาขาวิชา จีนศึกษา ไทยศึกษา

PBIC TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ PBIC อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

PBIC TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 2-15 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 10 คน (จีนศึกษา 5 คน / ไทยศึกษา 5 คน)


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (ITP, PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61

TU-GET (PBT) ≥ 500

- GSAT (Eng) ≥ 400


2. (เฉพาะสาขาจีนศึกษา) ผลสอบ HSK ระดับ 4 (180คะแนน)

3. สอบสัมภาษณ์


เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610423976.pdfOur PBIC TU InterBoostars

เรียน SAT ออนไลน์ ติวสอบ IELTS เตรียมสอบเข้า PBIC


 

GSSE Thammasat (Global Studies and Social Entrepreneurship)

โครงการหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

GSSE TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ GSSE อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

GSSE TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50 (หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ธรรมศาสตร์กำหนด)

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (IBT) ≥ 61

TOEFL (ITP, PBT) ≥ 500

- TU-GET (PBT) ≥ 500

TU-GET (Computer-based) ≥ 61


3. Portfolio

ส่งเป็นไฟล์ pdf ทาง email และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย พร้อมเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี)