รวมเกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบ3 ปี65 (Inter TU Admission 2022)


เกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ รอบ3 ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี65 มาแล้วจ้าา

Inter TU เกณฑ์คณะ รอบ admission ปี 65 TU Admission Requirements 2022

รวมคณะ Inter Thammasat เปิดรับรอบ 3 ช่วงเดือนพฤษภาคม ปี65

 1. เกณฑ์ LLB TU ปี65

 2. เกณฑ์ BJM TU ปี65

 3. เกณฑ์ BAS TU ปี65

 4. เกณฑ์ BSI TU ปี65

 5. เกณฑ์ BEC TU ปี65

 6. เกณฑ์ PBIC TU ปี65

 7. เกณฑ์ GSSE TU ปี65

 8. เกณฑ์ DBTM TU ปี65

 9. เกณฑ์ PPE TU ปี65

 10. เกณฑ์ UDDI TU ปี65

 11. เกณฑ์ TEP-TEPE TU ปี65

 12. เกณฑ์ SPD TU ปี65


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 


LLB Thammasat (นิติศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

LLB TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ LLB อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

LLB TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 10 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


2. Aptitude Tests

- SAT Total ≥ 1,200

โดยต้องมีคะแนน SAT Verbal ≥ 550เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2021111610415545.pdfOur LLB TU InterBoostars


 


BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BJM TU 2022 Admission requirements -- เกณฑ์ BJM อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BJM TU Requirements 2022

รอบ Inter Program Admission 2 ปี65: รับสมัคร 1-7 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่รับ: 5 คน


**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 2.50

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 400

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET ≥ 500


3. สอบข้อเขียน 2 หัวข้อ ดังนี้

 1. Basic Understanding of Media and Communication

 2. Current Affairs


4. English language Interviewเพิ่มเติม: https://bjm.jc.tu.ac.th/2021/11/17/b-j-m-admission-2022/

https://www.tuadmissions.in.th/img/2021110210132852.pdf
Our BJM TU InterBoostars


 


BAS Thammasat (British and American Studies)

(สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา)