รวมเกณฑ์คณะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์ (Inter TU) เปิดรับสมัครช่วง พ.ย. 2565


เกณฑ์คะแนนคณะ Inter Thammasat ที่เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน ปี65 มาแล้วจ้าา

Inter TU เกณฑ์คณะ รอบ 1 ปี 66 TU Admission Requirements 2023

รวมคณะ Inter Thammasat ที่เปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน ปี65 (รอบ 1 ปีการศึกษา 2566)

  1. BJM TU (วารสาร อินเตอร์)

  2. BSI TU (นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์)

  3. PBIC TU (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

  4. GSSE TU (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม อินเตอร์)

  5. PPE TU (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์)

  6. SPD TU (นโยบายสังคมและการพัฒนา อินเตอร์)

  7. TEP-TEPE TU (วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์)

  8. CICM TU (แพทยศาสตร์ อินเตอร์)


สำหรับใครที่ไม่เห็นชื่อคณะที่เราเล็งไว้ในบทความนี้ ไม่ต้องตกใจไป เพราะหลายๆคณะก็เปิดรับสมัครรอบแรกในเดือนธันวาคม หรือช่วงต้นปี 2566 เลย (คณะอินเตอร์ มธ แต่ละคณะมีกำหนดวันรับสมัครแตกต่างกันไป)


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/


 

BJM Thammasat (วารสารศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)


BJM TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio ปี66: รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio: 8 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 60 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 3.00

2. English (เลือก 1 อย่าง)

- SAT (Reading & Writing) ≥ 450

- IELTS ≥ 6.5

- TOEFL (internet-based) ≥ 79

- TU-GET (PBT) ≥ 550

TU-GET (CBT) ≥ 80


3. Portfolio มีรายละเอียด ดังนี้

- การทำกิจกรรม และการผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือทำการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านสื่ออย่างต่อเนื่องสู่สาธารณะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือ

- ทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อในระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ

***ผลงานที่ไม่เข้าเกณฑ์การยื่น Portfolio ได้แก่ งานนางแบบ นายแบบ การแสดงละคร นักแสดง นักร้อง โมเดลลิ่ง เต้น เชียร์ลีดเดอร์ เป็นต้น


4. Statement of Purpose


5. Interview


>>> รอบ Portfolio ไม่มีสอบข้อเขียน


เพิ่มเติม: https://www.tuadmissions.in.th/img/2022110112503567.pdfOur BJM TU InterBoostars


 


BSI Thammasat (Service Innovation)

(นวัตกรรมการบริการ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

BSI TU 2023 Admission requirements -- เกณฑ์ BSI อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

BSI TU Requirements 2023

รอบ Inter Portfolio ปี66: รับสมัคร 10 - 20 พฤศจิกายน 2565

จำนวนที่รับรอบ Portfolio: 14 คน

จำนวนที่รับรวมทุกรอบ: 59 คน

**กรณีจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ จะรับเพิ่มในรอบถัดไปจนครบตามจำนวนที่ต้องการ**


Requirements

1. GPAX ≥ 3.00

2. มีคะแนน English (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 6.0

- TOEFL (PBT) ≥ 500

- TOEFL (internet-based) ≥ 61

- TU-GET (PBT) ≥ 500

- TU-GET (CBT) ≥ 61


3. Portfolio มีรายละเอียด ดังนี้

- มี certificate ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษด้าน Art, Sciences & Humanity, Sports หรือรางวัล ใบเกียรติคุณต่างๆ

- ใช้ template ที่ทางคณะกำหนดให้ (ดูได้ในลิงก์ด้านล่างนี้)

- ประกาศนียบัตรจาก BSI Camp วิทยาลัยนวัตกรรม (ถ้ามี)


4. Interview


ข้อมูลเกณฑ์การยื่นสมัครเพิ่มเติม และ Template ทำ Portfolio: https://www.tuadmissions.in.th/img/2022100610311573.pdf