รวม 10 โปรแกรม อินเตอร์ เกษตรศาสตร์ (Inter KU) - สรุปเกณฑ์คะแนน ปีการศึกษา 2566

Updated: Nov 8


Inter KU 2023 เกณฑ์คณะอินเตอร์ เกษตร ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) คือ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ดังนี้ วิทยาเขตบางเขน (กรุงเทพ) วิทยาเขตกำแพงแสน (นครปฐม) วิทยาเขตศรีราชา (ชลบุรี) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเนื่องจากว่าม.เกษตรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมานาน จึงมีหลักสูตรเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร ซึ่งก็รวมถึงหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน


พี่เชื่อว่า น้อง ๆ ที่กดบทความนี้เข้ามาต้องอยากเป็นลูกพระพิรุณกันแน่นอนเลย และน่าจะกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า ม.เกษตร มีหลักสูตรอินเตอร์อะไรบ้างนะ? พี่ได้รวบรวมข้อมูลของคณะอินเตอร์ ม.เกษตร หรือ KU INTER ทั้งหมดไว้ให้แล้ววว ทั้งเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะสาขาวิชา (Requirements) และข้อมูลเบื้องต้นที่น้องควรทราบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ลองเลื่อนอ่านกันได้เลยจ้าา


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/KU Inter - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์


ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้

 1. คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์ เกษตร (BSTA KU)

 2. คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (Sci KU) -- มี 3 สาขา

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (IUP , IDDP KU)

 4. คณะเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (EEBA KU)

 5. คณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์ เกษตร (BBA KU / KUBIM)

 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร อินเตอร์ เกษตร (AIIP KU)

 7. คณะมนุษยศาสตร์ อินเตอร์ เกษตร (KITMAN)


ดูรายละเอียดหลักสูตรอินเตอร์ ม.เกษตร (ปริญญาตรี) ทั้งหมดได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/international-course

**ในแต่ละวิทยาเขต วันรับสมัครและรายละเอียดอาจแตกต่างกัน อย่าลืมไปเช็ครายละเอียดของสาขาวิชาในแต่ละวิทยาเขตที่เราสนใจอีกรอบนะจ๊ะ


 


เกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์

Bachelor of Science in Tropical Agriculture (BSTA KU)

BSTA KU Admission requirements 2023 - เกษตรเขตร้อน อินเตอร์

Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. GPAX 5 เทอม หรือเทียบเท่า

3. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 5.0

- TOEFL (IBT) ≥ 56

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 500

- KU-EPT ≥ 40


4. ประวัติผลงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา หรือโครงการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน อินเตอร์ (BSTA KU) รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษTCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 -- จำนวนที่รับ 20 คนBSTA KU - Tuition & Program Fees

ค่าเทอม BSTA KU ต่อปี 110,000 บาท / ปี

ค่าเทอมรวม 4 ปี ≈ 434,400 บาท


เพิ่มเติม: https://admission.ku.ac.th/media/announcements/2022/10/17/66-TCAS1-International_Program.pdf


 

คณะวิทยาศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตร (Sci KU)


คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (Integrated Chemistry - KUIC)

 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (Biological Science and Technology)

 3. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)สาขาวิชาเคมีบูรณาการ

(Integrated Chemistry - KUIC)

SCI KU (KUIC) Admission requirements 2023 - เคมีบูรณาการ เกษตร อินเตอร์

Requirements รอบ Portfolio

1. วุฒิ ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า

>> GPAX ≥ 2.50 หรือ GED 4 วิชา ≥ 660 (แต่ละวิชา ≥ 145)


2. English Test (เลือก 1 อย่าง)

- IELTS ≥ 4.0

- TOEFL (IBT) ≥ 43

TOEFL (PBT, ITP) ≥ 437

TOEFL (CBT) ≥ 125

- KU-EPT ≥ 40

- OOPT ≥ 40


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ อินเตอร์ รอบ Portfolio มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED

2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. ประวัติผลงาน