รวม 8 คณะวิศวะอินเตอร์ ไม่ต้องใช้คะแนนวิทย์ก็เข้าได้!


วิศวะอินเตอร์ engineering inter วิศวกรรม siie kmitl bme mu muic iup ku tep-tepe tu siit


น้องคนไหนที่สนใจอยากเรียนคณะวิศวะ อินเตอร์ แต่ในมือมีแค่คะแนนภาษาอังกฤษและเลข เช่น IELTS, SAT Eng, SAT Math...

รู้ไหมว่า เราสามารถยื่นสมัครคณะวิศวะ อินเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคะแนนวิทย์นะ!!


พี่ได้รวบรวมคณะวิศวะ อินเตอร์ ที่ยื่นแค่คะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนนคณิตศาสตร์ ไว้ให้แล้ว (แต่บางคณะต้องมีเกรดวิชาวิทย์ ตอนม.ปลายด้วยนะ) ไปดูกันว่ามีคณะวิศวะ อินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง?


ป.ล. เกณฑ์คะแนนนี้เป็นคะแนนขั้นต่ำที่ใช้ยื่นในรอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 นะจ๊ะ

ในการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 หรือ ปีการศึกษาหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้น้าา อย่าลืมเข้าไปเช็คข้อมูลอัปเดตในเว็บคณะ มหาวิทยาลัยที่เราสนใจ หรือติดตามข่าวสารจาก Interboosters ก็ได้เหมือนกัน เพราะพี่คอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่ตลอดเลย


>> ติดตามอัพเดทล่าสุดได้ทาง https://www.instagram.com/interboosters/8 คณะวิศวะ อินเตอร์ ที่ไม่ใช้คะแนนวิทย์ มีดังนี้

 1. TEP-TEPE TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

 2. SIIT TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

 3. IUP KU (วิศวะ อินเตอร์ เกษตร)

 4. SIIE KMITL (วิศวะ อินเตอร์ ลาดกระบัง)

 5. Computer Engineering MUIC (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ มหิดล)

 6. BME MU (วิศวกรรมชีวการแพทย์ อินเตอร์ มหิดล)

 7. CHE MU (วิศวกรรมเคมี อินเตอร์ มหิดล)

 8. IE MU (วิศวกรรมอุตสาหการ อินเตอร์ มหิดล)


แวะอ่านสักนิด

การยื่นคะแนน SAT และ IELTS นี้เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่พี่นำมาเสนอน้องๆ เช่น ใครที่ไม่มีคะแนน IELTS แต่มี TU-GET ก็อาจยื่นเข้ามธ.ได้ หรือ ถ้าไม่มีคะแนน SAT Math แต่มีคะแนน ACT Math ก็อาจใช้ยื่นแทนได้ (คะแนนสอบที่ยื่นเป็นไปตามกำหนดของแต่ละคณะ อย่าลืมเข้าไปเช็ครายละเอียดข้อสอบและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกันด้วยน้าา) 

TEP-TEPE TU เกณฑ์คะแนนปี 66 , SIIT TU เกณฑ์คะแนนปี 66

1. TEP-TEPE TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์)

>>> หลักสูตร TEP ย่อมาจาก Twinning Engineering Programmes เป็นหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ 2 ปริญญา (Double Degrees) ของ มธ. โดยเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตอนปี 1 และ ปี 2 จากนั้นในปี 3 และ ปี 4 ก็เลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ มธ. เรียนทั้งหมด 4 ปี ได้วุฒิปริญญาตรี 2 ใบ จากมธ. 1 ใบ และ จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เราเลือก 1 ใบ


โครงการ TEP เปิดสอนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)


>>> หลักสูตร TEPE ย่อมาจาก Thammasat English Programme of Engineering เป็นหลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี


ซึ่งในปีการศึกษา 2566 โครงการ TEPE ได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ เพื่อให้เนื้อหาการเรียนมีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี เรียบจบมาเป็นวิศวกรยุคใหม่ มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่

 1. วิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (Electrical and Data Engineering)

 2. วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Civil Engineering and Real Estate Development)

 3. วิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (Mechanical Engineering and Industrial Management)

 4. วิศวกรรมเคมีและการจัดการ (Chemical Engineering and Management)


หลักสูตร TEP และ TEPE TU ใช้แค่คะแนน IELTS และ SAT ยื่นได้เลย โดยใช้คะแนนขั้นต่ำดังนี้

 • IELTS ≥ 6.0

 • SAT Math ≥ 620

 • SAT Eng ≥ 400


ดูข้อมูลเกณฑ์คะแนนคณะ TEP-TEPE TU รอบ 1 ปี 66 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2022093009120984.pdf
2. SIIT TU (วิศวะ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) คือ คณะวิศวะ อินเตอร์ ที่ขึ้นตรงกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 8 สาขาวิชา ดังนี้


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 1. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 2. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 3. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 4. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

 5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (Industrial Engineering and Logistics)

 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

 7. วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)

หลักสูตรการจัดการ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

 1. การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (Business and Supply Chain Analytics)


หลักสูตร SIIT TU ใช้แค่คะแนน SAT ยื่นได้เลย โดยใช้คะแนนขั้นต่ำดังนี้

 • SAT Math ≥ 620

 • SAT Eng ≥ 400

ดูข้อมูลเกณฑ์คะแนนคณะ SIIT TU รอบ 1 ปี 66 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/2023/Admission%20Criteria%202023_For%20Website.pdf
Our Interboostars